Udornice v Sloveniji

Avtorji

Uroš Stepišnik

Ključne besede:

geomorfološko proučevanje udornic, preoblikovanje udornic slovenski kras

Kratka vsebina

Avtor je znotraj geomorfološkega proučevanja udornic na območju Slovenije prikazal strukturiran metodološki pristop za sistematično znanstveno proučevanje oblikovanja, predvsem pa preoblikovanja udornic. Knjiga prinaša nova spoznanja o prostorski razporeditvi udornic na slovenskem krasu ter o mehanizmih in dinamiki njihovega oblikovanja. Podrobno so razčlenjeni procesi preoblikovanja pobočij na krasu in aplicirani na preoblikovanje samih udornic. Oblikovana je bila tudi nova tipizacija, ki sloni predvsem na morfogenetskih značilnostih udornic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

July 5, 2018

E-ISSN

1855-8968

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-984-1