Geografija

53 Titles

Vse knjige

GeograFF 26

Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Irma Potočnik Slavič, Tomaž Cunder, Eva Šabec Korbar, Matej Bedrač, Goran Šoster
October 14, 2022

Slovenske manjšine v sosednjih državah

Jernej Zupančič
September 26, 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
Historia 32

Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945

Božo Repe (ed)
April 14, 2020

Razvoj geografije na Slovenskem

Darko Ogrin (ed)
September 23, 2019
GeograFF 24

Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre

Blaž Repe (ed)
June 20, 2019
E-GeograFF 12

Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik

Dejan Cigale, Barbara Lampič
April 15, 2019
E-GeograFF 11

Dinarski kras: Severni Velebit

Uroš Stepišnik (ed)
January 8, 2019
E-GeograFF 09

Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije

Barbara Lampič (ed), Jernej Zupančič (ed)
July 12, 2018
GeograFF 20

Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah

Barbara Lampič (ed)
July 12, 2018
GeograFF 03

Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji

Marijan Mihael Klemenčič, Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič
July 11, 2018
E-GeograFF 08

Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo

Dejan Cigale
July 11, 2018
GeograFF 10

Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane

Karel Natek (ed)
July 11, 2018
GeograFF 16

Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu

Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
E-GeograFF 07

Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine

Barbara Lampič, Dušan Plut, Tajan Trobec
July 6, 2018
GeograFF 09

Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja

Dejan Rebernik (ed), Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
E-GeograFF 01

Udornice v Sloveniji

Uroš Stepišnik
July 5, 2018
E-GeograFF 03

Reliktni vršaji kontaktnega krasa

Uroš Stepišnik
July 5, 2018
GeograFF 08

Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

Marko Krevs (ed), Dejan Djordjević (ed), Nataša Pichler-Milanović (ed)
July 5, 2018
GeograFF 12

Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva

Darko Ogrin (ed)
July 5, 2018
E-GeograFF 02

Glaciokras Lovčena

Uroš Stepišnik, Manja Žebre
July 5, 2018
E-GeograFF 06

Poledenitev Trnovskega gozda

Blaž Kodelja, Manja Žebre, Uroš Stepišnik
July 5, 2018
GeograFF 17

Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja

Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Tatjana Resnik Planinc
July 5, 2018
E-GeograFF 10

Dinarski kras: Plitvi kras Zgornje Pivke

Uroš Stepišnik
July 5, 2018
GeograFF 19

(Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji

Dejan Cigale (ed), Irma Potočnik Slavič (ed)
July 3, 2018

Priprava in izvedba geografskih terenskih vaj v Iški vasi

Tatjana Resnik Planinc (ed), Mojca Ilc Klun (ed)
June 28, 2018