Geografija

66 Titles

Vse knjige

Geomorfologija krasa Slovenije

Uroš Stepišnik
April 12, 2024
GeograFF 31

Sodobni izzivi didaktike geografije

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun
April 10, 2024
GeograFF 30

Konte na Jelovici in Pokljuki

Sašo Stefanovski, Uroš Stepišnik
April 2, 2024
GeograFF 21

Ljudje in okoljske spremembe skozi čas

Barbara Lampič (ed), Darko Ogrin (ed)
March 29, 2024
Historia 40

Dismembered Slovenia

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 3, 2023
GeograFF 26

Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Irma Potočnik Slavič, Tomaž Cunder, Eva Šabec Korbar, Matej Bedrač, Goran Šoster
October 14, 2022

Slovenske manjšine v sosednjih državah

Jernej Zupančič
September 26, 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022

Romi in romska naselja v Sloveniji

Jernej Zupančič
July 29, 2021
Historia 32

Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945

Božo Repe (ed)
April 14, 2020
GeograFF 24

Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre

Blaž Repe (ed)
June 20, 2019
E-GeograFF 12

Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik

Dejan Cigale, Barbara Lampič
April 15, 2019
GeograFF 15

Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji

Dejan Cigale (ed), Barbara Lampič (ed), Irma Potočnik Slavič (ed), Blaž Repe (ed)
July 17, 2018
E-GeograFF 09

Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije

Barbara Lampič (ed), Jernej Zupančič (ed)
July 12, 2018
GeograFF 20

Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah

Barbara Lampič (ed)
July 12, 2018
GeograFF 03

Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji

Marijan Mihael Klemenčič, Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič
July 11, 2018
E-GeograFF 08

Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo

Dejan Cigale
July 11, 2018
GeograFF 10

Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane

Karel Natek (ed)
July 11, 2018
GeograFF 16

Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu

Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
E-GeograFF 07

Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine

Barbara Lampič, Dušan Plut, Tajan Trobec
July 6, 2018
GeograFF 09

Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja

Dejan Rebernik (ed), Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
GeograFF 07

Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja

Irma Potočnik Slavič
July 6, 2018
E-GeograFF 03

Reliktni vršaji kontaktnega krasa

Uroš Stepišnik
July 5, 2018
GeograFF 08

Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

Marko Krevs (ed), Dejan Djordjević (ed), Nataša Pichler-Milanović (ed)
July 5, 2018
GeograFF 12

Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva

Darko Ogrin (ed)
July 5, 2018
E-GeograFF 02

Glaciokras Lovčena

Uroš Stepišnik, Manja Žebre
July 5, 2018
GeograFF 04

Države v razvoju: med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami

Katja Vintar Mally
July 5, 2018
E-GeograFF 06

Poledenitev Trnovskega gozda

Blaž Kodelja, Manja Žebre, Uroš Stepišnik
July 5, 2018
GeograFF 17

Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja

Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Tatjana Resnik Planinc
July 5, 2018
E-GeograFF 10

Dinarski kras: Plitvi kras Zgornje Pivke

Uroš Stepišnik
July 5, 2018
GeograFF 19

(Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji

Dejan Cigale (ed), Irma Potočnik Slavič (ed)
July 3, 2018
GeograFF 22

Kamniška Bistrica: Geografska podoba gorske doline

Darko Ogrin (ed)
June 28, 2018