Med Slovani / Among the Slavs

Avtorji

Matej Šekli (ed)

Ključne besede:

Slovani, slovanski jeziki

Kratka vsebina

Publikacija Med Slovani / Among the Slavs vsebuje osnovne sporazumevalne vzorce za vsakodnevno komunikacijo v vseh sodobnih slovanskih knjižnih/standardnih jezikih. Vsebina je z dovoljenjem Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, povzeta po knjižici Žepna slovenščina / Pocket Slovene (© 2008 Znanstvena založba Filozofske fakultete). Pri prevajanju so sodelovali študenti in učitelji Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s pomočjo zunanjih sodelavcev, rojenih govorcev posameznih jezikov in strokovnjakov za posamezna jezikovna območja. Publikacija je namenjena vsem, ki jih slovanski jeziki kakorkoli zanimajo.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

13 July 2018

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-925-4

Kako citirati

Šekli, M. (Ed.). (2018). Med Slovani / Among the Slavs. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610600688