Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi: Slikanica nevidnih svetov

Avtorji

Jakob von Uexküll

Ključne besede:

Jakob von Uexküll, ilustracije Georg Kriszat, prevod Samo Krušič, spremna beseda Sebastjan Voros

Kratka vsebina

Knjiga Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi (1934) na strnjen način in v značilnem fenomenološkem pristopu predstavi Uexküllovo teorijo o okolnih svetovih. Avtor v njej zavrne tradicionalni pogled na žival kot pretanjeni "strojni mehanizem", ki se zgolj refleksno in trpno odziva na spremembe v svojem okolju, v katerem deluje kot "objekt". Ob vrsti primerov pokaže, da organizem svoj svet aktivno konstituira, da v njem nastopa kot "subjekt". Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi veljajo za referenčno delo tako na področju humanistično-družboslovnih kot naravoslovnih študij. Delo, ki ostaja aktualno vse do danes, je avtorjev prvi knjižni prevod v slovenščino. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

August 20, 2018

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2018-06-26