Filozofija

37 Titles

Vse knjige

Naslovnica monografije V iskanju Buddhe

V iskanju Buddhe: sprehodi po krajinah budistične filozofije

Nina Petek, Sebastijan Pešec (Urednik zbornika); Andrej Ule, Jan Ciglenečki, Borut Ošlaj, Marko Uršič, Franci Zore, Janko Lozar Mrevlje, Olga Markič
24 April 2024

Hermeneutika svjedočenja

Manca Erzetič; Ksenija Premur (prevod)
26 March 2024

Pisma zanamcem

Ksenija Vidmar Horvat (Urednik zbornika); Goran Vojnović, Spomenka Hribar, Milena Zupančič, Renata Salecl, Slavko Splichal, Miran Zupanič, Branko Soban, Rudi Rizman, Svetlana Slapšak, Gregor Moder, Ervin Hladnik Milharčič
15 March 2024

Ideja dobrega pri Kantu in Heglu

Goran Vranešević (Urednik zbornika); Armando Manchisi, Florian Ganzinger, Martin Hergouth, Bojana Jovićević, Zdravko Kobe, Marcus Quent, Sebastian Rödl, Giulia La Rocca, Lena Weyand
4 March 2024

O zajcu na Luni: budistična zgodba v risbah s šestimi premisleki

Nina Petek (Urednik zbornika)
19 February 2024

Vzdržati različnost: Filozofske razprave o mnogih svetovih

Maja Malec, Marko Uršič (Urednik zbornika); Tine Hribar, Janko Lozar Mrevlje, Darko Štrajn, Borut Ošlaj, Andrej Ule, Olga Markič, Božidar Kante, Peter Lukan, Lenart Škof, Bojan Žalec, Nina Petek, Tomaž Grušovnik
18 January 2024

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023

Znanost in sodobni svet

Alfred North Whitehead; Sebastjan Vörös (prevod in spremna beseda); Timotej Prosen (spremna beseda)
6 March 2023

Aristotelov spis O duši: Slovenski prevod Antona Doklerja iz leta 1933, Recepcija v srednjeveški in renesančni filozofiji

Franci Zore, Jan Ciglenečki (Urednik zbornika); Aristotel; Anton Dokler (prevajalec); Platon, Matej Hriberšek, Kajetan Škraban, Jaka Klasinc
19 December 2022

Filozofski maraton 2019/2020: filozofija in telo, filozofija med duhom in naravo: zbornik

Tara Peternell (Urednik zbornika); Filip Draženović, Nejc Kralj, Izidor Barši, Marina Sakač, Ruel Alexander Mannette, Tina Tomšič, Andraž Dolinšek, Sara Svati Sharan, Marko Markič, Dino Manzoni
28 October 2022

Zapuščina miru in resnice: študije o življenju in delu Mahatme Gandhija

Nina Petek (Urednik zbornika); Namrata S. Kumar, Joseph Prabhu, Prem Anand Mishra, Janez Krek, Mahatma Gandhi, Andrej Ule, Anton Rozman
28 September 2022

Obisk Bertranda Russlla na Kitajskem: zbrana besedila ob stoletnici medkulturnih dialogov o logiki in epistemologiji

Jan Vrhovski, Jana S. Rošker (Urednik zbornika); Vera Schwarcz, Zhichang, Xinggong Wang, Yuanren Zhao, Dongsun Zhang, Zhenying Li, Lizi, Shiying Qu
10 June 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021

Egiptovsko puščavništvo

Jan Ciglenečki, Franci Zore, Nena Bobovnik (Urednik zbornika); Jan Dominik Bogataj, Gina Derhard, Gorazd Kocijančič, David Movrin, Nina Petek, Mark Sheridan, Alen Širca, Borut Škodlar; Edvard Kocbek; Nena Bobovnik (prevajalka), Jan Dominik Bogataj (prevajalec) (prevajalec); Sveti Pahomij
29 April 2021

Misli svetlobe in senc: razprave o filozofskem delu Marka Uršiča

Maja Malec, Olga Markič (Urednik zbornika); Marko Uršič, Boris A. Novak, Andrej Ule, Tine Hribar, Sonja Weiss, Nina Petek, Gorazd Kocijančič, Lenart Škof, Božidar Kante, Sebastjan Vörös, Borut Ošlaj, Danilo Šuster, Peter Lukan, Borut Trpin, Lucija Stepančič, Igor Škamperle, Nena Škerlj, Marjetka Ščelkov
15 April 2021

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
27 September 2019

Filozofska pot Andreja Uleta

Andrej Ule; Marko Uršič, Sebastjan Vörös, Nenad Miščević, Boris Vezjak, Franc Mali; Olga Markič (Urednik zbornika); Žiga Knap, Majda Trobok; Maja Malec (Urednik zbornika); Zoran Primorac, Borut Cerkovnik, Danilo Šuster, Nenad Smokrović, Thomas Hölscher, Urban Kordeš, Toma Strle, Bojan Žalec, Jana S. Rošker, Cvetka Hedžet Tóth, Nijaz Ibrulj, Rajko Muršič, Ana Mehle, Mateja Kralj
8 May 2019