Rdeča mavrica: Delavska socialistična gibanja na razpotjih: 1848–1918–1948

Avtorji

Avgust Lešnik
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

delavska gibanja, historična sociologija

Kratka vsebina

Delo tematsko in problemsko posega v zgodovino delavskih socialističnih gibanj – in zagotovo se bo marsikdo po prebranem naslovu namrščil in nekritično rekel, da po padcu berlinskega zidu tovrstne teme spadajo na smetišče zgodovine – vendar dejanskost vsakodnevno dokazuje, da so te s svojo povednostjo še kako žive, kajti problemi, s katerimi se sooča proletariat danes, če že niso istovetni s preteklimi, pa so si zagotovo podobni. Ne pozabimo, živimo v dobi kapitalizma; na eni strani je razred lastnikov kapitala (vključno z državo kot lastnico), na drugi pa razred mezdnih delavcev in delavk, ki nimajo produkcijskih sredstev in so zato prisiljeni prodajati svojo delovno silo, svoje fizične in umske sposobnosti, da bi 'živeli' ... In slednjim je namenjena ta knjiga.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

October 23, 2018

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-06-0130-2

Date of first publication (11)

2018-10-23