Sociologija

37 Titles

Vse knjige

Pisma zanamcem

Ksenija Vidmar Horvat (Urednik zbornika); Goran Vojnović, Spomenka Hribar, Milena Zupančič, Renata Salecl, Slavko Splichal, Miran Zupanič, Branko Soban, Rudi Rizman, Svetlana Slapšak, Gregor Moder, Ervin Hladnik Milharčič
15 March 2024

Film, radio in televizija med pandemijo

Polona Petek (Urednik zbornika); Sandra Bašić Hrvatin, Irena Radej Miličić, Lidija Dujić, Jana Jedličková, Andrej Lukšič, Maja Krajnc, Darko Štrajn, Marcel Štefančič, jr.
20 February 2024
Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (Urednik zbornika); Darja Mihelič, Špela Oman, Ivan Smiljanić, Tone Smolej, Lucija Mandić, Ana Perović, Mia Hočevar, Diana Košir, Kristina Riman, Barbara Riman, Jernej Kusterle, Tomaž Toporišič, Maša Rolih, Vanja Huzjan, Marta Cmiel-Bażant, Inesa Kuryan, Neža Kočnik, Rastko Močnik, Ivana Latković, Nadežda Starikova, Felix Oliver Kohl, Tonja Jelen, Primož Mlačnik, Svetlana Kmecová, Janja Vollmaier Lubej, Ivana Zajc, Mateja Pezdirc Bartol, Nina Žavbi, Martin Vrtačnik, Jadranka Cergol, Vilma Purič, Alojzija Zupan Sosič, Andrej Leben, Monika Podlogar, Aljanka Klajnšek, Kristina Pranjić, Peter Purg, Miha Sever, Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Luka Horjak, Andrej Šurla, Luka Kropivnik, Ljudmil Dimitrov, Ljudmila Malinova-Dimitrova, Wiesław Przybyła, Pavle Jović, Boža Krakar Vogel, Vesna Mikolič, Marko Ljubešić, Erika Kum
22 November 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023

Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Jasna Podreka (urednica publikacije); Milica Antić Gaber, Lucija Dežan, Katja Filipčič, Andrej Kirbiš, Zorana Medarić, Jasna Podreka, Mateja Sedmak, Manja Skočir, Rok Smrdelj, Mojca Suhovršnik, Marina Tavčar Krajnc
8 March 2023

Samoumevnosti in nelagodja: Sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju

Milica Antić Gaber (Urednik zbornika); Živa Kos, Jasna Mažgon, Blaž Repe, Darja Fišer, Polona Novak, Jure Skubic, Priscila Gulič Pirnat, Ana Marija Lamut, Tjaša Cankar, Mojca Suhovršnik, Mojca Smolej, Janja Polajnar Lenarčič, Jasna Podreka, Barbara Pihler Ciglič, Anja Mrak, Polona Mesec, Roman Kuhar, Jana Kenda, Ema Karo, Eva D. Bahovec; Mojca Schlamberger Brezar (Predgovor)
24 January 2023

Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti

Roman Kuhar, Mojca Pajnik (Urednik zbornika); Tjaša Učakar, Iztok Šori, Rok Smrdelj, Damjan Mandelc, Marinko Banjac, Anja Zalta, Ana Ješe Perković
20 June 2022

Romi in romska naselja v Sloveniji

Jernej Zupančič
29 July 2021

57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Alenka Žbogar (Urednik zbornika); Mojca Smolej, Saška Štumberger, Branislava Vičar, Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk, Katja Mihurko Poniž, Irena Novak Popov, Urška Perenič, Milica Antić Gaber, Saša Babič, Tone Smolej, Neža Marija Slosar, Ivana Zajc
21 June 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc, Marko Stabej, Andrejka Žejn (Urednik zbornika); Ana Gruden, Tina Šlajpah, Mihaela Knez, Alenka Morel, Marjetka Kulovec, Petra Jerovšek, Damjana Kern Andoljšek, Manca Klun, Maša Novak, Renata Zamida, Marija Sotnikova Štravs, Zoran Fijavž, Darja Fišer, Albina Nećak Lük, Karmen Kenda-Jež
23 March 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
5 March 2021

Fenomen Chanel: od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko

Mateja Gaber (Urednik zbornika); Hana Čeferin, Tim Prezelj, Mojca Ramšak, Tajda Hlačar, Tina Verbič, Jerca Legan Cvikl, Lara Burazer, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Milena Mileva Blažić, Ana Obid, Nina Misson, Katarina Richter, Brane Kovič
16 September 2020

Prezentizem in bolniško nadomestilo samozaposlenih

Gorazd Kovačič (Urednik zbornika); Maida Beganović, Polona Glušič, Eva Juren, Dejan Navodnik, Klemen Polič, Sara Rihtaršič, Eneja Rusjan, Minea Rutar, Emina Vejseloska, Simona Zupanc , Žiga Žunec
15 September 2020

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn, Goranka Kreačič, Lado Planko (Urednik zbornika); Dušan Voglar, Božidar Debenjak, Mirjana Nastran Ule, Andrej Ule, Ivo Svetina; Cvetka Hedžet Tóth (Urednik zbornika); Pavel Zgaga, Lev Kreft, Mitja Čander, Metka Zupančič, Franci Pivec, Ciril Baškovič, Peter Kovačič Peršin, Bogomir Mihevc, Lenart Šetinc, Marko Pogačnik, Janez Stergar, Emil Milan Pintar, Pavle Kristan, Andrej Medved, Boris A. Novak, Milan Jesih, Boris Muževič, Marjan Pungartnik, Želimir Žilnik, Marko Juvan, Andraž Jež, Rok Benčin, Gorazd Kovačič, Tomaž Ivešić, Reddens
15 September 2020

Teorija brezdelnega razreda: ekonomska študija institucij

Thorstein Veblen; Primož Krašovec (urednik); Marko Bauer (prevajalec)
23 April 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Gregory Woods, Milena Mileva Blažić, Vitaly Chernetsky, Matteo Colombi, Alenka Koron, Gábor Csiszár, Nina Dragičević, Denis Ferhatović, Jelena Jović, Tatiana Klepikova, Vesna Liponik, Maruša Maligoj, Izabela Morska, Kevin Moss, Maja Šučur, Andrea Trovesi, Nataša Velikonja, Błażej Warkocki; Andrej Zavrl, Alojzija Zupan Sosič (Urednik zbornika); Jasna Jasna Žmak
8 April 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Glas študentov

Katja Černe (Urednik zbornika)
17 June 2019

Identitete na presečišču kriz

Damjan Mandelc, Marinko Banjac, Ana Ješe Perković, Tjaša Učakar, Milica Antić Gaber, Roman Kuhar, Anja Zalta, Jože Vogrinc, Ana Vogrinčič Čepič, Polona Petek
21 March 2019