Sociologija

34 Titles

Vse knjige

Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (ed)
November 22, 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše (ed), Mateja Gaber (ed)
September 28, 2023

Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Jasna Podreka (urednica publikacije); Milica Antić Gaber, Lucija Dežan, Katja Filipčič, Andrej Kirbiš, Zorana Medarić, Jasna Podreka, Mateja Sedmak, Manja Skočir, Rok Smrdelj, Mojca Suhovršnik, Marina Tavčar Krajnc
March 8, 2023

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc (ed), Marko Stabej (ed), Andrejka Žejn (ed)
March 23, 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
March 5, 2021

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020

Teorija brezdelnega razreda: ekonomska študija institucij

Thorstein Veblen; Primož Krašovec (urednik); Marko Bauer (prevajalec)
April 23, 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020

Glas študentov

Katja Černe (ed)
June 17, 2019