Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani

Avtorji

Maria Wtorkowska (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Maria Wacławek (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Lidija Rezoničnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Niko Jež, polonistika

Kratka vsebina

Monografija Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani v treh tematskih sklopih predstavlja najnovejše raziskave s področja literarne vede, prevodoslovja in jezikoslovja, ki so tako ali drugače povezane s polonistiko, hkrati pa tudi s slavljencem, Nikom Ježem, saj so avtorji prispevkov njegovi prijatelji, kolegi in študentje. Širina prispevkov predstavlja tudi širino profesorjevih zanimanj in poklicne dejavnosti, ki jo je dosegel z dolgoletnim zavzetim delovanjem na področju polonistike in drugje.

Poglavja

 • Predgovor
 • Rozka Štefan in razvoj polonistike v Ljubljani
  Maria Wtorkowska, Ana Žabkar Šalić
 • Niko Jež – prevajalec in posrednik poljske književnosti
  Ana Žabkar Šalić
 • Bibliografija izr. prof. dr. Nikolaja Ježa. Ob sedemdesetletnici
  Anka Sollner Perdih
 • Petnajst skupinskih slik z Nikom ... ali nekaj utrinkov iz spomina na najina druženja na Poljskem
  Boris Jukić
 • Wierny przyjaźni i nauce
  Emil Tokarz
 • We władzy narracji i mitu
  Bożena Tokarz
 • Podoba Srednje Evrope v izbranih poljskih romanih
  Jasmina Šuler Galos
 • Zgodovina, herezija in židovstvo v Jakobovih bukvah Olge Tokarczuk
  Jana Unuk
 • Atanazy Bazakbal, »junak nenapisanega romana«
  Lidija Rezoničnik
 • Z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha.
  Na marginesie Prek poljskih polj Frana S. Finžgara
  Michał Kopczyk
 • Ali res morajo biti meje slovenskega jezika tudi meje slovenske književnosti? Ob romanih treh pisateljic
  Mladen Pavičić
 • Ob takem pogledu človek skoro pozabi tihe domovine.«
  Slovenski pisatelji praški študenti in doktoranti
  Tone Smolej
 • Slovaško srednjeveško slovstvo (1000–1500)
  Andrej Rozman
 • Granice lojalności. O tłumaczeniu monografii Jože Pirjevca Tito in tovariši
  Joanna Sławińska
 • Kiberiada Stanisława Lema in njen slovenski prevod
  Janž Snoj
 • Prevajalci slovenske književnosti po letu 1989
  Monika Gawlak
 • Dylematy tłumacza sądowego (z niemieckiego obszaru językowego)
  Mieczysław Dziekoński
 • Polskie koncepcje federacyjne w świetle raportów Alojza Kuhara z Londynu (1941–1943)
  Piotr Żurek
 • „Fałszywi przyjaciele” Polaków i Słoweńców
  Bożena Ostromęcka-Frączak
 • Słowa klucze kultury na przykładzie wyrażeń matka Polka oraz cankarjanska mati i Cankarjeva mati
  Agnieszka Będkowska-Kopczyk
 • Człowiek człowiekowi lustrem – konceptualizacje wyglądu Polki i Polaka w wypowiedziach polskich i słoweńskich respondentów
  Maria Wacławek, Maria Wtorkowska
 • Uwagi o pisowni dużą (wielką) literą w językach polskim, czeskim i słowackim
  Maria Magdalena Nowakowska
 • Odwzorowanie angielskich rodzajników w polszczyźnie: potrzebne czy nie?
  Dorota Chłopek

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

October 24, 2018

Kategorije