Slovenska muzikologija – kratek prelet po zgodovini

Avtorji

Matjaž Barbo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovenska muzikologija, zgodovinski razvoj, glasbenozgodovinski študij, Akademija za glasbo, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Osrednji cilj pričujoče monografije je predstavitev glavnih mejnikov v zgodovinskem razvoju slovenske muzikologije kot znanstvene discipline, ki se je razvila v samostojno univerzitetno vedo pred dobrimi petdesetimi leti. Težišče knjige je zato postavljeno v trenutek, ko je muzikologija postala samostojna študijska smer na Filozofski fakulteti ljubljanske univerze. Razprava obravnava najprej pobude za študij muzikologije ob sami ustanovitvi univerze ter se posveti začetkom visokošolskega glasbenozgodovinopisnega študija v okviru glasbene akademije. Posebno pozornost namenja nato posameznim korakom k prenosu muzikološkega študija pod okrilje Filozofske fakultete, korakom, ki jih je usmerjal in vodil proti jasnemu cilju Dragotin Cvetko.

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

18 February 2019

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2019-02-18

Kako citirati

Barbo, M. (2019). Slovenska muzikologija – kratek prelet po zgodovini. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610601500