Historia facultatis

10 Titles
 Historia facultatis

Historia facultatis je knjižna zbirka, s katero Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obeležuje 100. obletnico svojega delovanja. Predstavlja razvoj oddelkov in delo vidnejših posameznikov, ki so pustili globoko sled v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru, ter s tem osvetljuje osrednji del slovenske intelektualne in akademske zgodovine. Pogled v preteklost odpira tudi nove perspektive za prihodnost, zato je zbirka Historia facultatis projekt, s katerim Filozofska fakulteta zaznamuje častitljivi jubilej in hkrati ustvarja nova izhodišča za kritično in ustvarjalno delo.

Vse knjige

Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Ioana Jieanu (ed), Katarina Marinčič (ed), Marjana Šifrar Kalan (ed)
July 19, 2021

100 let germanistike na Slovenskem

Urška Valenčič Arh (ed), Irena Samide (ed)
September 16, 2020

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020

Milan Grošelj: Izbrani spisi

Nada Grošelj (ed)
December 27, 2018