Historia facultatis

11 Titles
 Historia facultatis

Historia facultatis je knjižna zbirka, s katero Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obeležuje 100. obletnico svojega delovanja. Predstavlja razvoj oddelkov in delo vidnejših posameznikov, ki so pustili globoko sled v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru, ter s tem osvetljuje osrednji del slovenske intelektualne in akademske zgodovine. Pogled v preteklost odpira tudi nove perspektive za prihodnost, zato je zbirka Historia facultatis projekt, s katerim Filozofska fakulteta zaznamuje častitljivi jubilej in hkrati ustvarja nova izhodišča za kritično in ustvarjalno delo.

Vse knjige

Janko Kos in slovenska primerjalna književnost

Tone Smolej (Urednik zbornika); Tomo Virk, Marko Snoj, Martina Ožbot, Luka Vidmar, Irena Samide, Vanesa Matajc, Alen Albin Širca, Evald Koren, Darja Pavlič, Alenka Žbogar, Matevž Rudolf, Seta Knop, Irena Ipavec Dobrota, Martin Grum
September 14, 2023

Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Ioana Jieanu, Katarina Marinčič, Marjana Šifrar Kalan (Urednik zbornika); Katarina Dovč, Jasmina Markič, Metka Šorli, Katalin Balázs, Richard Sârbu, Agata Šega, Marjeta Prelesnik Drozg, Paula Braga Šimenc, Florin Cioban, Nicolae Stanciu, Lidija Dimkovska, Klara Rus, Meta Kompara, Klara Katarina Rupert, Nika Knez
July 19, 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
June 3, 2021

100 let germanistike na Slovenskem

Urška Valenčič Arh, Irena Samide (Urednik zbornika); Neva Šlibar, Marija Javor Briški, Mira Miladinović Zalaznik, Špela Virant, Stojan Bračić, Anita Srebnik, Mita Gustinčič Pahor, Brigita Kosevski Puljić, Neja Čop, Johann Georg Lughofer, Tina Štrancar, Uršula Krevs Birk, Madeline Held, Horst Ehrhardt, Heidrun Thomas, Katarina Bogataj-Gradišnik, Helena Spanring, Angelika Hribar, Käthe Nina Grah , Kasilda Bedenk, Marjana Benčina, Matjaž Birk, Vida Jesenšek, Vesna Kondrič Horvat, Alja Lipavic Oštir, Marjana Benčina
September 16, 2020

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn, Goranka Kreačič, Lado Planko (Urednik zbornika); Dušan Voglar, Božidar Debenjak, Mirjana Nastran Ule, Andrej Ule, Ivo Svetina; Cvetka Hedžet Tóth (Urednik zbornika); Pavel Zgaga, Lev Kreft, Mitja Čander, Metka Zupančič, Franci Pivec, Ciril Baškovič, Peter Kovačič Peršin, Bogomir Mihevc, Lenart Šetinc, Marko Pogačnik, Janez Stergar, Emil Milan Pintar, Pavle Kristan, Andrej Medved, Boris A. Novak, Milan Jesih, Boris Muževič, Marjan Pungartnik, Želimir Žilnik, Marko Juvan, Andraž Jež, Rok Benčin, Gorazd Kovačič, Tomaž Ivešić, Reddens
September 15, 2020

Razvoj geografije na Slovenskem

Darko Ogrin (Urednik zbornika); Rožle Bratec Mrvar, Boštjan Rogelj
September 23, 2019

Milan Grošelj: Izbrani spisi

Nada Grošelj (Urednik zbornika); Milan Grošelj
December 27, 2018