Grafiti v Ljubljani: Zgodovina, grafitarji, mesto

Avtorji

Helena Konda

Ključne besede:

grafiti, Ljubljana, zgodovina, družbeni fenomen, sodobni slovenski grafiti

Kratka vsebina

Publikacija obravnava sodobne grafite v Ljubljani skozi različna zgodovinska obdobja, ko so imeli grafiti kot opazen družbeni pojav pomembno vlogo pri oblikovanju norm dominantnega diskurza. Obravnavana obdobja so čas druge svetovne vojne, osemdeseta in devetdeseta leta 20. stoletja ter dvatisoča leta, ki predstavljajo tudi teoretsko izhodišče analize in prikaz več kot desetletnih osebnih izkušenj na grafitarski sceni. Pri prikazu zgodovine je izpostavljeno prvo obdobje, ki predstavlja odporniške grafite OF kot prve sodobne grafite na Slovenskem. Bistveni dosežek raziskave je prva strnjena etnografska analiza arhivskih virov, pričevanj ter lastnih opažanj, ki grafitiranje in podobne posege v javni prostor Ljubljane prikaže na kronološki in vsebinski način.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

March 11, 2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)

2019-03-11