BAUHAUS – BAUMENSCH: Človek. Umetnost. Tehnologija.

Avtorji

Mateja Gaber (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Bauhaus, Baumensch, človek, umetnost, tehnologija

Kratka vsebina

Monografija Bauhaus – Baumensch v svojem podnaslovu izpostavlja na prvi pogled tri nepovezane pojme. Če pa nanje pogledamo z vidika Bauhausa in njegove filozofije, ugotovimo, da morda ni večjega horizonta razmišljanja, kot jo dandanašnji omogoča ravno povezovanje omenjene triade – človeka moderne dobe v veliki meri določata umetnost in razvoj tehnologije.

Poglavja

 • Beseda urednice
  Mateja Gaber
 • Druge (figure odsotnosti)
  Nika Prusnik Kardum
 • Triadni balet – Arija rane
  Jan Krmelj
 • Manifest Bauhasa
  Walter Gropius
 • Program državnega Bauhausa v Weimarju
 • BAUHAUS – »DEGENERIRANA UMETNOST«?
  Marko Balažic
 • »ES IST SCHON GENUG IMMER MASCHINE« ALI BOJ ZA REHABILITACIJO TATLINA
  Janez Vrečko
 • DE STIJL IN BAUHAUS – VAN DOESBURGOVI POSKUSI UVELJAVITVE NA BAUHAUSU
  Anita Srebnik
 • SOPHIE TÄUBER-ARP – POZABLJENA MOJSTRICA DADE IN KONSTRUKTIVIZMA
  Eva Kryštufek
 • ROJSTVO TORTURE IZ DUHA BAUHAUSA?
  Miklavž Komelj
 • EVROPSKI BALET V ZAČETKU 20. STOLETJA – V ISKANJU NOVEGA
  Vesna Cestnik Tehovnik
 • MIKROORGANIZMI KOT KROJAČI EVROPSKE UMETNOSTI 19. IN 20. STOLETJA
  Tim Prezelj
 • ALI BI BAUHAUS OBSTAJAL BREZ ČRNEGA KVADRATA? ZGODOVINSKI RAZVOJ OD CÉZANNA DO BAUHAUSA
  Luka Savić
 • FOTOGRAFIJA BAUHAUSA IN NJEN VPLIV NA SLOVENSKO FOTOGRAFSKO PRODUKCIJO
  Hana Čeferin
 • VPLIV BAUHAUSA NA ČERNIGOJEVE SCENSKE IN KOSTUMSKE OSNUTKE
  Ana Obid
 • UČITI UČITELJA – METODA POUČEVANJA NA BAUHAUSU IN BLACK MOUNTAIN COLLEGEU
  Luka Savić
 • LEBENSWELT: ŽIVOST TRIADNEGA BALETA V NASTAJANJU NOVEGA ČLOVEKA
  Ana Laura Richter
 • O VIDEU V SODOBNEM PLESU: DVOJNICE, PROSTORI
  Klara Drnovšek Solina, Maša Radi Buh
 • KJER HIŠA MOJEGA STOJI OČETA OZIROMA NEKAJ JEZIKO(SLO)VNIH DROBCEV O SLOVENSKEM LEKSEMU HIŠA IN NEMŠKEM HAUS
  Darko Čuden
 • OD BAUHAUSA DO IPHONA
  Gašper Zalar

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

May 16, 2019