Germanistika z nederlandistiko in skandinavistiko

20 Titles

Vse knjige

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
April 4, 2023

100 let germanistike na Slovenskem

Urška Valenčič Arh (ed), Irena Samide (ed)
September 16, 2020

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019

Literarni prostori svobode: zbornik ob jubileju prof. Neve Šlibar

Vesna Kondrič Horvat (ed), Dejan Kos (ed), Andrea Leskovec (ed), Špela Virant (ed)
April 11, 2019

Ženske, ki študirajo, so nevarne: Izbrani portreti slovenskih intelektualk

Petra Kramberger (ed), Irena Samide (ed), Tanja Žigon (ed)
November 22, 2018

Germanske filologije skozi čas

Stojan Bračič (ed)
June 2, 2018