Germanistika z nederlandistiko in skandinavistiko

26 Titles

Vse knjige

Naslovnica knjige Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo)

Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo): izbor najboljših prevodov

Adriana Mezeg, Matej Škorjak, Benjamin Virc (Urednik zbornika)
7 June 2024
Slovenske germanistične študije 16

Erinnern – Enthüllen – Erzählen: Poetikvorträge österreichischer Autoren

Johann Georg Lughofer (Urednik zbornika); Ludwig Laher, Robert Prosser, Peter Rosei, Vladimir Vertlib, Janez Zalaznik; Brane Čop (prevod)
21 March 2024

Forschend lernen – Lernstrategien im Fokus: Studentische Beiträge zu Lernstrategien

Andreja Retelj (Urednik zbornika); Brigita Kosevski Puljić, Ana Banovec, Ana Piber Rant, Janja Pogorelc, Urša Praprotnik, Nika Topić, Anaja Urek
4 October 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023

Bilder erzählen Geschichte: Eine Untersuchung der Zeitungsillustrationen in der Südsteirischen Post (Maribor, 1881–1900)

Petra Kramberger, Anja Gasser (Urednik zbornika); Jovana Jeremić, Stanko Kralj, Neža Seljak, Ana Šmerc, Tamara Revinšek
22 September 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika); Haris Agović, Stojan Bračič, Mateja Brus, Mirjam Premrl Podobnik, Dejan Gabrovšek, Domen Krvina, Polona Gantar, Robert Grošelj, Gašper Ilc, Andrej Stopar, Mira Krajnc Ivič, Tatjana Marvin Derganc, Matej Meterc, Tamara Mikolič Južnič, Agnes Pisanski Peterlin, Nataša Pirih Svetina, Saška Štumberger, Eva Tibenská, Hotimir Tivadar, Jerneja Umer Kljun, Branislava Vičar, Katja Plemenitaš, Ana Vogrinčič, Maria Wtorkowska, Martina Ožbot
4 April 2023

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021

Fenomen Chanel: od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko

Mateja Gaber (Urednik zbornika); Hana Čeferin, Tim Prezelj, Mojca Ramšak, Tajda Hlačar, Tina Verbič, Jerca Legan Cvikl, Lara Burazer, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Milena Mileva Blažić, Ana Obid, Nina Misson, Katarina Richter, Brane Kovič
16 September 2020

100 let germanistike na Slovenskem

Urška Valenčič Arh, Irena Samide (Urednik zbornika); Neva Šlibar, Marija Javor Briški, Mira Miladinović Zalaznik, Špela Virant, Stojan Bračić, Anita Srebnik, Mita Gustinčič Pahor, Brigita Kosevski Puljić, Neja Čop, Johann Georg Lughofer, Tina Štrancar, Uršula Krevs Birk, Madeline Held, Horst Ehrhardt, Heidrun Thomas, Katarina Bogataj-Gradišnik, Helena Spanring, Angelika Hribar, Käthe Nina Grah , Kasilda Bedenk, Marjana Benčina, Matjaž Birk, Vida Jesenšek, Vesna Kondrič Horvat, Alja Lipavic Oštir, Marjana Benčina
16 September 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, Vesna Požgaj Hadži (Urednik zbornika); Janez Skela, Ljudmil Dimitrov, Petra Stankovska, Metka Furlan, Luka Repanšek, Chikako Shigemori Bučar, Mateja Petrovčič, Hyeonsook Ryu, Matej Hriberšek, Andreja Inkret, Jerneja Kavčič, Tamás Kruzslicz, Namita Subiotto, Brigita Kosevski Puljić, Andreja Retelj, Anita Srebnik, Maria Wtorkowska, Mojca Medvedšek, Blažka Müller Pograjc, Ioana Carmen Jieanu, Janja Urbas, Darija Pivk, Špela Sevšek Šramel, Nataša Pirih Svetina, Vanda Babič, Marjana Šifrar Kalan, Mita Gustinčič Pahor, Marko Marinčič
4 December 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
27 September 2019

BAUHAUS – BAUMENSCH: Človek. Umetnost. Tehnologija.

Mateja Gaber (Urednik zbornika); Nika Prusnik Kardum, Jan Krmelj, Walter Gropius, Marko Balažic, Janez Vrečko, Anita Srebnik, Eva Kryštufek, Miklavž Komelj, Vesna Cestnik Tehovnik, Tim Prezelj, Luka Savić, Hana Čeferin, Ana Obid, Ana Laura Richter, Klara Drnovšek Solina, Maša Radi Buh, Darko Čuden, Gašper Zalar
16 May 2019
Slovenske germanistične študije 15

Literarni prostori svobode: zbornik ob jubileju prof. Neve Šlibar

Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant (Urednik zbornika); Božidar Jezernik, Petra Kramberger, Tanja Žigon, Katja Mihurko Poniž, Amalija Maček, Zoltán Szendi, Mira Miladinović Zalaznik, Dietmar Goltschnigg, Tone Smolej, Tomo Virk, Kurt Bartsch, Werner Wintersteiner, Konstanze Fliedl, Clemens Ruthner, Slavija Kabić, Milka Car, Primus-Heinz Kucher, Johann Georg Lughofer, Hermann Korte, Ilse Nagelschmidt, Marijan Bobinac, Svjetlan Lacko Vidulić, Arno Rußegger, Irena Samide, Lilijana Burcar, Saša Jazbec, Marjana Benčina, Neja Čop
11 April 2019

V družbi z jezikom in gorami: Zbornik ob jubileju Stanka Klinarja

Eva Sicherl (Urednik zbornika)
12 December 2018

Ženske, ki študirajo, so nevarne: Izbrani portreti slovenskih intelektualk

Petra Kramberger, Irena Samide, Tanja Žigon (Urednik zbornika)
22 November 2018

Germanske filologije skozi čas

Stojan Bračič (Urednik zbornika)
2 June 2018