Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre

Avtorji

Blaž Repe (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Jezersko, geomorfni procesi, poledenitev, podnebje, hidrogeografske značilnosti, pedo- in fitogeografske značilnosti

Kratka vsebina

Območje Jezerskega so v času pleistocena bistveno preoblikovale poledenitve. Dosedanje interpretacije obsega poledenitve, ki sta jih podala Lucerna in Meze, navajajo, da sta se ledenika obeh kočen združila v enoten ledeniški jezik, ki je polzel nižje po dolini. Glavni namen naše raziskave je obsegal analizo geomorfoloških oblik na območju Jezerskega s poudarkom na sledovih poledenitve. Metode interpretacije največjega obsega poledenitve, ki smo jih uporabili, so temeljile na podrobni morfografski analizi območja in na morfostrukturni analizi izdankov ledeniških akumulacij. Naši rezultati zavračajo predhodno interpretacijo obsega poledenitve, saj v okviru sistematičnega kartiranja sledov poledenitve nismo mogli potrditi njihovih dokazov o takšnem obsegu ledenika. Ledenika obeh kočen sta polzela do Jezerske kotlinice, kjer so ohranjene tudi najnižje ledeniške akumulacije. Njun obseg ni bil tolikšen, da bi se združevala ali polzela nižje po kotlinici oziroma dolini.

Poglavja

 • Predgovor
  Blaž Repe
 • Recentni geomorfni procesi na Jezerskem
  Eva Ulčnik, Karel Natek
 • Sledovi poledenitve na Jezerskem
  Uroš Stepišnik
 • Lokalno podnebje Jezerskega
  Darko Ogrin, Matej Ogrin, Miroslav Vysoudil, Tanja Koželj
 • Hidrogeografske značilnosti Jezerskega
  Tajan Trobec
 • Izbrane pedo in fitogeografske značilnosti Jezerskega
  Blaž Repe
 • Povzetek
 • Summary

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

June 20, 2019

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2019-06-20