Močni, modri in dobri: Junaki v slovenski folklori

Avtorji

Ingrid Slavec Gradišnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Božidar Jezernik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

folklorni junaki, slovenski prostor, nacionalna identiteta, vsakodnevno življenje

Kratka vsebina

To knjigo je mogoče brati kot prispevek k širšemu premisleku o procesu tradicije, ki je vedno v dialektičnem in dialoškem razmerju z modernostjo in sodobnostjo, o konceptu kulturne dediščine, razmerju med folkloro in zgodovino, o različnih zgodovinah, zapisanih v interpretacije junakov, o spoznanjih o nacionalizaciji preteklosti in ljudskega, s tem pa tudi o razmerjih med kulturo in družbeno strukturo, posameznikom in skupnostjo. Navsezadnje folklora kot sestavljenka iz besed folk in lore implicira semantični grozd, ki naslavlja razmerje med korpusi »znanja« in skupinami ljudi, ali med tem, kar imenujemo folklora, in konteksti, okoliščinami, v katerih se dogaja ali materializira. Folklora živi v družbeni matrici akterjev, ki si prizadevajo uresničiti svoje cilje; a ne kot pripadniki sistema, temveč kot tekmiški in konfliktni posamezniki. Ljudje s folkloro niso (bili) povezani z abstraktno vezjo med skupino in tradicijo, temveč z empirično sledljivimi instancami performance. To je pomembno zaradi nenehne napetosti med vidnostjo kulturnega in zmuzljivostjo socialnega.

Poglavja

 • »Več kakor eni drugi človik«
  Ingrid Slavec Gradišnik
 • Razvojna pot in percepcija izročil o Kralju Matjažu in Petru Klepcu
  Monika Kropej Telban
 • Kralj Matjaž in transformativna moč domišljije
  Božidar Jezernik
 • Lepa Vida in Kralj Matjaž: Prek arhetipizacije v kanonizacijo
  Marjetka Golež Kaučič
 • Peter Klepec – silni slovensko-hrvaški junak
  Anja Moric, Ana Perinić Lewis
 • Po Krpanovih sledeh: Martin Krpan – junak na robu
  Milan Trobič
 • Kofčárjov Štefan – bohinjski folklorni junak
  Marija Cvetek
 • Manifestacije moči pri slovenskih folklornih junakih
  Saša Babič
 • Junaki in junakinje na poslikanih panjskih končnicah
  Bojana Rogelj Škafar
 • Novoletna jelka in dedek Mraz
  Janez Bogataj
 • Od bedaka do junaka: Alpinist
  Jernej Habjan
 • Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

6 November 2019

Kako citirati

Slavec Gradišnik, I., & Jezernik, B. (Eds.). (2019). Močni, modri in dobri: Junaki v slovenski folklori. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610602637