Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah

Avtorji

Barbara Lampič (ed)

Ključne besede:

trajnostna naravnanost kmetijstva

Kratka vsebina

Študija trajnosti slovenskega kmetijstva, ki poudarjeno vrednoti razliko oz. specifike posamezne regije, poleg rezultatov, povednih kartografskih in grafičnih prikazov, odpira še širšo diskusijo, s katero se mora seznaniti slovenska regionalna in kmetijska politika ter z njima povezani resorji. Končne ugotovitve in primerjave regij so zanimive prav zaradi možnosti informiranja, medsektorskega komuniciranja in uporabe rezultatov zelo širokega kroga relevantnih strokovnih služb. Velika sporočilnost je morda še pomembnejša za tiste resorje, ki niso neposredno povezani s kmetijstvom, so pa odločilni pri regionalnem načrtovanju in prehodu v bolj trajnostne modele.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 12, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-983-4