The Tito-Stalin Split 70 Years After

Avtorji

Tvrtko Jakovina (ed)
Univerza v Zagrebu, Hrvaška
Martin Previšić (ed)
Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Ključne besede:

Tito, Stalin, Jugoslavija, 1948, Kominform, Informbiro

Kratka vsebina

Filozofski fakulteti v Zagrebu in Ljubljani sta 29. in 30. junija 2018 organizirali mednarodno konferenco znanstvenikov iz desetih držav. Dogodek se je pričel s slavnostno otvoritvijo v spominskem parku Miroslava in Bele Krleže na dan sprejema resolucije Informbiroja ter s tem tudi izbruha spora, ki je ključno zaznamoval pot jugoslovanske notranje in zunanje politike. Pričujoči zbornik prinaša nekatere prispevke, ki so bili predstavljeni na konferenci.

Poglavja

 • Challenging the Cominform: Tito-Stalin Split 70 Years Later
  Preface
  Tvrtko Jakovina, Martin Previšić
 • The Tito-Stalin Split of 1948 as a Personal Conflict
  Ivo Goldstein
 • Walking a Tightrope: Tito’s Regional Ambitions and the Cominform Resolution
  Petar Dragišić
 • Statements about Žujović and Hebrang from Party Cells
  Bojan Balkovec
 • The 1948 Split and a New Round of Factional Struggles within the Communist Party of Yugoslavia: Parallel Biographies and Histories
  Martin Previšić
 • The Repercussions of the Tito-Stalin Split in 1948 on the University of Belgrade
  Dragomir Bondžić
 • Cominform Supporters in Slovenia
  Aleš Gabrič
 • The Role of Russia and the Soviet Union in the History of Prekmurje
  Darja Kerec
 • Never-ending vigilance: The Yugoslav State Security Service and Cominform Supporters after Goli Otok
  Christian Axboe Nielsen
 • The Tito-Stalin Conflict: Yugoslavia as the Westernmost Part of the Eastern World
  Božo Repe
 • Yugoslav Communities in North America and the Tito-Stalin Split
  John P. Kraljic
 • Tito’s Traitorous Clique, Kangaroos and Croats: The Australian Tour of the Football Club Hajduk and the Fight against the Cominformists in Oceania in 1949
  Tvrtko Jakovina
 • The Tito-Stalin Split, the Italian Left and the Fascination with Anti-Stalinist Communism
  Stefano Bianchini
 • The Tito-Stalin Split and its Adriatic Dimension: Regional Rifts in a “Monolithic” Movement
  Karlo Ružičić-Kessler
 • Upside-down: Bilateral and Transnational Relations between Austria and Yugoslavia before and after 1948
  Maximilian Graf
 • Of Lightning Strikes and Bombs: The Tito-Stalin Split and its Effects on Polish and East German Society
  David G. Tompkins
 • Cominformist Emigrants in Hungary (1948–1953): Social Composition, Anti-Titoist Activities, Political Trials
  Péter Vukman
 • Confusion among the Communists: Yugoslavia, China and the 1948 Resolution of the Cominform
  Zvonimir Stopić, Yunxiao Li

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

August 20, 2020

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: TISKANA KNJIGA

TISKANA KNJIGA

Dimenzije