Zgodovina

53 Titles

Vse knjige

GeograFF 21

Ljudje in okoljske spremembe skozi čas

Barbara Lampič, Darko Ogrin (Urednik zbornika); Dušan Plut, Žiga Zwitter, Marko Polič, Marko Krevs, Sara Mikolič
29 March 2024

er wolte mir eine lepa punza zeügen, Tametsi, leukhup, leukhüp [&c.]: berilo za študij paleografije slovenske predmoderne

Sašo Jerše (Urednik zbornika); Lucija Pečnik, Klemen Bergant, Luka Dremelj
8 January 2024

Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik

Lidija Rezoničnik (Urednik zbornika); Bojan Cvelfar, Matej Hriberšek, Tone Smolej, Małgorzata Smorąg Różycka, Petra Svoljšak, Alen Albin Širca, Aleš Gabrič, Milček Komelj, Krzysztof Olendzki
10 November 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023
Historia 46

Med rasizmom in nujo 1943–1945

Denis Cerkvenik
25 July 2023
Documenta Archaeologica 1

“... alle drew Purchstal”: arheološke raziskave gradov vitezov Jeterbenških v pogorju Jeterbenka nad Medvodami

Andrej Gaspari, Ana Vičar (Urednik zbornika); Jurij Šilc, Igor Rižnar, Sabina Dolenec, Katarina Šter, Boštjan Rožič, Agni Prijatelj, Luka Gruškovnjak, Tjaša Tolar, Borut Toškan
5 April 2023
Historia 40

Dismembered Slovenia

Kornelija Ajlec, Božo Repe
3 April 2023

Na obzorju novega: območje severnega Jadrana ter vzhodnoalpski in balkansko-podonavski prostor v obdobju pozne antike in zgodnjega srednjega veka: posvečeno Rajku Bratožu ob njegovi sedemdesetletnici

Alenka Cedilnik, Milan Lovenjak (Urednik zbornika); Renate Johanna Pillinger, Jan Dominik Bogataj, Alessio Peršič, Aleš Maver, Heinrich Schlange-Schöningen, Matej Hriberšek, Hrvoje Gračanin, Amra Šačić Beća, Jaka Banfi, Vesna Lalošević, Mirja Jarak, Ivan Basić, Franz Glaser, Peter Štih, Andrej Gaspari, Rene Masaryk, Maks Merela, Ana Marija Lamut
6 December 2022
Historia 39

Occupation Borders in Slovenia 1941–1945

Božo Repe (Urednik zbornika); Kornelija Ajlec, Matevž Šlabnik, Maja Vehar, Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Peter Mikša, Matija Zorn, Darja Kerec, Attila Kovács, Blaž Štangelj, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Rok Ciglič, Primož Gašperič
7 November 2022

Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver, Ana Cecilia Prenz Kopušar
17 February 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (Urednik zbornika); Ivan Benčina, Uroš Stepišnik, Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil, Tajan Trobec, Blaž Repe, Urška Pajnič, Andrej Gaspari, Vlado Mohar, Vera Smole, Blanka Bartol, Kristina Glojek, Asta Gregorič, Griša Močnik, Luka Drinovec, Honey Dawn C. Alas, Andrea Cuesta - Mosquera, Kay Weinhold, Maik Merkel, Thomas Müller, Martina Ristorini, Dominik van Pinxteren, Hartmut Herrmann, Alfred Wiedensohler, Nina Krašovec, Klara Čevka, Tadeja Babič
26 January 2022

Maffeo Vallaresso, Epistolario (1450-1471) e gli altri documenti trasmessi dal codice vaticano Barberiniano latino 1809

Maffeo Vallaresso; Reinhold C. Mueller, Dušan Mlacović, Matteo Melchiorre, Matteo Venier, Marco Cursi; uredil Matteo Melchiorre, uredila Matteo Venier (uredil)
3 December 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021
Historia 37

En krompir, tri države: okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945

Bojan Balkovec (Urednik zbornika); Božidar Flajšman, Blaž Štangelj, Bojan Balkovec (spremna beseda), Anton Štampohar
5 May 2021
Historia 35

Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno

Kornelija Ajlec, Božo Repe
23 April 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
5 March 2021

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Jurij Fikfak, Božidar Jezernik (Urednik zbornika); Vito Hazler, Anja Moric, Jaka Repič, Boštjan Kravanja, Tatiana Bajuk Senčar, Mitja Velikonja, Peter Simonič, Alenka Bartulović, Miha Kozorog
22 January 2021

Fenomen Chanel: od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko

Mateja Gaber (Urednik zbornika); Hana Čeferin, Tim Prezelj, Mojca Ramšak, Tajda Hlačar, Tina Verbič, Jerca Legan Cvikl, Lara Burazer, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Milena Mileva Blažić, Ana Obid, Nina Misson, Katarina Richter, Brane Kovič
16 September 2020

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn, Goranka Kreačič, Lado Planko (Urednik zbornika); Dušan Voglar, Božidar Debenjak, Mirjana Nastran Ule, Andrej Ule, Ivo Svetina; Cvetka Hedžet Tóth (Urednik zbornika); Pavel Zgaga, Lev Kreft, Mitja Čander, Metka Zupančič, Franci Pivec, Ciril Baškovič, Peter Kovačič Peršin, Bogomir Mihevc, Lenart Šetinc, Marko Pogačnik, Janez Stergar, Emil Milan Pintar, Pavle Kristan, Andrej Medved, Boris A. Novak, Milan Jesih, Boris Muževič, Marjan Pungartnik, Želimir Žilnik, Marko Juvan, Andraž Jež, Rok Benčin, Gorazd Kovačič, Tomaž Ivešić, Reddens
15 September 2020
Historia 31

The Tito-Stalin Split 70 Years After

Tvrtko Jakovina, Martin Previšić (Urednik zbornika); Ivo Goldstein, Petar Dragišić, Bojan Balkovec, Dragomir Bondžić, Aleš Gabrič, Darja Kerec, Christian Axboe Nielsen, Božo Repe, John P. Kraljic, Stefano Bianchini, Karlo Ružičić-Kessler, Maximilian Graf, David G. Tompkins, Péter Vukman, Zvonimir Stopić, Yunxiao Li
20 August 2020
Historia 30

Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa

Sašo Jerše, Filip Draženović (Urednik zbornika); Joëlle Weis, Áron Bence, Michael Pölzl, Anja Paulič, Henrik Hőnich, Doris Gruber, Patrick Fiska, Lukas Lang, Julia Kellner, Martina Rauchenzauner, Christian Gepp
19 June 2020
Historia 32

Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945

Božo Repe (Urednik zbornika); Kornelija Ajlec, Matevž Šlabnik, Maja Vehar, Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Peter Mikša, Matija Zorn, Darja Kerec, Attila Kovács, Blaž Štangelj, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Rok Ciglič, Primož Gašperič
14 April 2020
Historia 34

Vinceremo, videt čemo: okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945

Božidar Flajšman, Blaž Štangelj; Bojan Balkovec (Urednik zbornika)
3 April 2020

Rimska vojaška diploma z Vičave na Ptuju

Milan Lovenjak
10 January 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Universitatis Labacensis Rector Fui: Spomini na rektorska leta

Igor Papič; Radovan Stanislav Pejovnik (Urednik zbornika); Ivan Kristan, Polde Leskovar, Janez Peklenik, Boris Sket, Miha Tišler, Alojz Kralj, Jože Mencinger, Andreja Kocijančič, Ivan Svetlik, Jasna Kontler Salomon; Tone Smolej (Urednik zbornika)
11 November 2019

Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami

Ivan Molan; Jože Škofljanec (Urednik zbornika); Dušan Nečak, Ina Cecić
10 December 2018