Zgodovina

38 Titles

Vse knjige

Historia 39

Occupation Borders in Slovenia 1941–1945

Božo Repe (ed)
November 7, 2022

Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom

Marta Verginella; Mišo Renko (prevajalec)
June 2, 2022

Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver, Ana Cecilia Prenz Kopušar
February 17, 2022
Historia 35

Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 23, 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
March 5, 2021

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Jurij Fikfak (ed), Božidar Jezernik (ed)
January 22, 2021

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020
Historia 31

The Tito-Stalin Split 70 Years After

Tvrtko Jakovina (ed), Martin Previšić (ed)
August 20, 2020
Historia 30

Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa

Sašo Jerše (ed), Filip Draženović (ed)
June 19, 2020

Universitatis Labacensis Rector Fui: Spomini na rektorska leta

Radovan Stanislav Pejovnik (ed), Tone Smolej (ed)
November 11, 2019