Zgodovina

32 Titles

Vse knjige

Historia 39

Occupation Borders in Slovenia 1941–1945

Božo Repe (ed)
November 7, 2022

Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver, Ana Cecilia Prenz Kopušar
February 17, 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
Historia 35

Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 23, 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
March 5, 2021

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Jurij Fikfak (ed), Božidar Jezernik (ed)
January 22, 2021

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020
Historia 31

The Tito-Stalin Split 70 Years After

Tvrtko Jakovina (ed), Martin Previšić (ed)
August 20, 2020
Historia 30

Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa

Sašo Jerše (ed), Filip Draženović (ed)
June 19, 2020

Universitatis Labacensis Rector Fui: Spomini na rektorska leta

Radovan Stanislav Pejovnik (ed), Tone Smolej (ed)
November 11, 2019