Zgodovina

49 Titles

Vse knjige

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše (ed), Mateja Gaber (ed)
September 28, 2023
Historia 46

Med rasizmom in nujo 1943–1945

Denis Cerkvenik
July 25, 2023
Historia 40

Dismembered Slovenia

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 3, 2023
Historia 39

Occupation Borders in Slovenia 1941–1945

Božo Repe (ed)
November 7, 2022

Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver, Ana Cecilia Prenz Kopušar
February 17, 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
Historia 35

Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 23, 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
March 5, 2021

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Jurij Fikfak (ed), Božidar Jezernik (ed)
January 22, 2021

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020
Historia 31

The Tito-Stalin Split 70 Years After

Tvrtko Jakovina (ed), Martin Previšić (ed)
August 20, 2020
Historia 32

Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945

Božo Repe (ed)
April 14, 2020

Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami

Jože Škofljanec (ed)
December 10, 2018