Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji: tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi

Avtorji

Biba Teržan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Matija Črešnar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Teja Gerbec, Goriški muzej, Nova Gorica; Lucija Grahek, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za arheologijo, Ljubljana; Mihela Kajzer, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Maribor; Vesna Koprivnik, Pokrajinski muzej Maribor; Bine Kramberger, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, Ljubljana; Tamara Leskovar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Mira Strmčnik Gulič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Maribor; Iztok Štamfelj, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; Jayne-Leigh Thomas, Univerza v Indiani, Bloomington, Združene države; Tatjana Tomazo-Ravnik, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Borut Toškan, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za arheologijo, Ljubljana; Rafko Urankar, PJP d.o.o., Slovenska Bistrica

Ključne besede:

procesi naseljevanja, naselbinske strukture, nižinske naselbine, nekropole, arheometrične analize, arheozoološke analize, antropološke analize

Kratka vsebina

V preteklih treh desetletjih je prišlo predvsem zaradi zaščitnih arheoloških izkopavanj ob izgradnji avtocestnega križa v Sloveniji do številnih odkritij novih arheoloških najdišč iz različnih obdobij, kar velja tudi za Pohorsko Podravje. Že tekom arheoloških izkopavanj so pozornost vzbudila razmeroma gosto razporejena arheološka najdišča naselbin iz pozne bronaste dobe, ki so spreminjala do tedaj znano podobo o poselitvi Pohorskega Podravja. To je bil tudi povod za poseben raziskovalni projekt, s katerim so raziskovalci želeli znanstveno obdelati in proučiti novo odkrito arheološko gradivo ter s tem pridobiti nove podatke o procesih naseljevanja in naselbinskih strukturah na Dravskem polju v stoletjih ob izteku 2. tisočletja in zgodnjega 1. tisočletja pr. n. št. To je bil čas, ko je kultura žarnih grobišč s svojim pulziranjem doživljala vzpone, pa tudi padce in ko se je ob njenem zatonu porajala nova doba – zgodnja železna doba in z njo halštatska kultura.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Narodnega muzeja Slovenije.

Poglavja

 • Predgovor
  Biba Teržan, Matija Črešnar
 • Oris zgodovine raziskav pozne bronaste dobe v severovzhodni Sloveniji
  Matija Črešnar
 • Orehova vas pri Mariboru – Naselbina iz pozne bronaste dobe (horizont Rogoza–Orehova vas)
  Lucija Grahek
 • Pobrežje v Mariboru – Naselbina iz mlajše kulture žarnih grobišč
  Bine Kramberger, Matija Črešnar
 • Hotinja vas – Naselbina starejše železne dobe na Dravskem polju
  Teja Gerbec
 • Pobrežje v Mariboru – Grobovi mlajše kulture žarnih grobišč
  Vesna Koprivnik
 • Gračič pod Brinjevo goro – Nekropola kulture žarnih grobišč
  Katalog grobov in grobnih pridatkov
  Vesna Koprivnik
 • Gračič pod Brinjevo goro – Nekropola kulture žarnih grobišč
  Analiza sestavov grobnih pridatkov in družbena struktura
  Vesna Koprivnik, Biba Teržan
 • Gračič pod Brinjevo goro – Nekropola kulture žarnih grobišč
  Kronološki oris
  Biba Teržan
 • Rogoza pri Mariboru – Gomile iz starejše železne dobe
  Matija Črešnar
 • Gomile iz starejše železne dobe pod Poštelo
  Uvod
  Biba Teržan
 • Gomile iz starejše železne dobe pod Poštelo
  Velika gomila nad Razvanjem
  Mira Strmčnik Gulič, Mihela Kajzer, Bine Kramberger
 • Gomile iz starejše železne dobe pod Poštelo
  Gomila 14 iz Pivole
  Mira Strmčnik Gulič, Biba Teržan
 • Gomile iz starejše železne dobe pod Poštelo
  Gomila 13 iz Pivole
  Biba Teržan, Matija Črešnar, Bine Kramberger
 • Gomile iz starejše železne dobe pod Poštelo
  Kronološki oris gomil 13 in 14 iz Pivole ter Velike gomile nad Razvanjem
  Biba Teržan
 • Kemijske analize predmetov iz grobov pozne bronaste in starejše železne dobe Pohorskega Podravja
  Rafko Urankar, Matija Črešnar
 • Konjski ostanki iz Velike gomile nad Razvanjem
  Borut Toškan
 • Antropološke analize – Uvod
  Tamara Leskovar, Matija Črešnar
 • Antropološka analiza sežganih človeških ostankov z najdišč Pohorskega Podravja in Prekmurja
  Jayne-Leigh Thomas
 • Antropološka analiza sežganih človeških kosti iz gomil starejše železne dobe v okolici Poštele
  Tamara Leskovar
 • Brezje pod Brinjevo goro, srednja bronasta doba
  Antropološka analiza skeletov iz gomile
  Tatjana Tomazo-Ravnik
 • Brezje pod Brinjevo goro, srednja bronasta doba
  Antropološka analiza človeških ostankov iz štirih grobov iz gomile
  Jayne-Leigh Thomas
 • Brezje pod Brinjevo goro, srednja bronasta doba
  Analiza človeških zob in čeljustnic pokopov iz gomile
  Iztok Štamfelj
 • Sklepna beseda
  Biba Teržan, Matija Črešnar

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

April 23, 2021

Kategorije