Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije

Avtorji

Barbara Lampič (ed)
Jernej Zupančič (ed)

Ključne besede:

trajnostni razvoj Slovenije

Kratka vsebina

Osnovni namen monografije je vsebinsko široko zasnovana geografska presoja potencialov, praks in omejitev Slovenije ter njenih regij z vidika koncepta trajnostnega razvoja. Avtorji iz različnih geografskih vsebinskih polj izhajajo iz razvojno-varovalne postavke, da vsebinsko troplastni (okoljski, ekonomski in družbeni) koncept splošnega in regionalnega razvoja predstavlja osnovnim geografskih strukturam potencialno optimalni prostorski koncept. Predlagajo uporabo geografskih gradnikov trajnostno sonaravnega regionalnega razvoja, kot so inovativne, prožne kmetije, prenovljena urbana območja, sanirana in v naselbinski sistem integrirana romska naselja, večplastno in trajnostno ovrednotenje geodiverzitete in geografsko polje regionalne in lokalne kakovosti življenja.

 

Poglavja

 • Kazalo
 • Predgovor
  Jernej Zupančič, Barbara Lampič
 • Slovenske regije in trajnostni razvoj: vrednotenje napredka in razvojne ranljivosti
  Katja Vintar Mally, Simon Kušar
 • Prožne kmetije kot gibalo trajnostnega razvoja slovenskega podeželja
  Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič
 • Mesta in trajnostni razvoj
  Dejan Rebernik
 • Trajnostne perspektive družbenega roba: integracija romskih naselij v slovenski naselbinski sistem
  Jernej Zupančič
 • Trajnostna regionalna kakovost življenja
  Marko Krevs
 • Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
  Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin
 • Vrednotenje geodiverzitete in trajnostni razvoj
  Uroš Stepišnik
 • Summary
 • Stvarno kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

July 12, 2018

E-ISSN

1855-8968

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-902-5