Pandemija covid-19 v Aziji: tradicionalni humanizmi, moderna odtujenost in retorike sodobnih ideologij: slavnostni zbornik ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Avtorji

Jana S. Rošker (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

relacijske družbe, zdravstvo, politika, umetniški aktivizem, psiha, korpusna analiza

Kratka vsebina

Pričujoči zbornik, v katerega so vključeni prispevki članov in članic programske skupine Azijski jeziki in kulture, je nastal v okviru praznovanja petindvajsete obletnice ustanovitve Oddelka za azijske študije FF UL, na katerem deluje omenjena skupina. Ta oddelek torej v letu 2021 praznuje četrt stoletja svojega obstoja. Isto leto pa si bo ne zgolj oddelek, temveč tudi ves svet zapomnil še po nekem drugem dogodku, ki bo verjetno precej spremenil svet in naše bivanje v njem. Pri tem gre za virusno pandemijo Covid-19, ki je izbruhnila v letu 2020 in je svoj največji in najbolj zloglasen razcvet doživela prav v letu 2021. Pričujoči zbornik, ki je posvečen obravnavanju pandemije Covid-19 v Aziji, z več različnih zornih kotov nazorno prikaže, da je v večini azijskih držav prisoten razkorak med ideologijo proti-epidemičnih ukrepov na eni ter resničnostjo njihovega izvajanja na drugi strani. Prikaže pa tudi, da v Vzhodni Aziji, na katero je v prvi vrsti osredotočen, obstaja zakladnica znanja, ki se ga lahko poslužimo – oziroma ki bi se ga morali posluževati –, če želimo tvorno in trajnostno reševati trenutno krizo in številne druge, ki ji lahko sledijo.

Poglavja

 • Zborniku na pot
  Uvod
  Jana S. Rošker
 • Tradicionalna siniška relacijska etika in organizacija družbe v kriznih časih virusnih epidemij
  Jana S. Rošker
 • »Brezzvezna« japonska družba in prakse pripadanja v času pandemije
  Tinka Delakorda Kawashima
 • Covid-19 na Japonskem
  Država in tujci
  Andrej Bekeš
 • Koronavirus v Severni Koreji ter njegov vpliv na sodelovanje med Južno in Severno Korejo na področju zdravstva
  Byoung Yoong Kang
 • Izvor in razvoj koncepta tesnobe na Kitajskem in njegove manifestacije v obdobju pandemije covida-19
  Tea Sernelj
 • Etična izhodišča staroindijskih kognitivnih modelov
  Predstavitev problema strahu in pohlepa v Abhidhammi
  Tamara Ditrich
 • Odziv japonskih umetnikov na koronavirus
  Percepcija folklore yōkaija in njena popularizacija
  Klara Hrvatin
 • Primerjalna korpusna analiza vsebine nagovorov voditeljev držav v zvezi s pandemijo covida-19
  Nagisa Moritoki Škof
 • Dnevne novice na temo covida-19 skozi prizmo Nacionalne zdravstvene komisije Ljudske republike Kitajske
  Mateja Petrovčič

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

May 4, 2021

Tiskane izdaje ISSN

2463-8900