Postmodernizem in semantika glasbe

Avtorji

Gregor Pompe
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

povednost glasbe, glasbeni postmodernizem, glasbena semantičnost

Kratka vsebina

Razprava razpada v tri večja poglavja, pri čemer je v prvih dveh poglavjih najprej ločeno obravnavana problematika povednosti glasbe in glasbenega postmodernizma, v sklepnih analizah izbranih del pa sta oba problemska sklopa strnjena v hipotezo, da je osrednja značilnost glasbenega postmodernizma povezana s specifično glasbeno semantičnostjo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 9, 2021

Kategorije