Razprave FF

58 Titles
 Razprave FF

Zbirka Razprave FF izhaja pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete (ZIFF).

Vse knjige

Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

Andreja Avsec, Tina Kavčič, Gaja Zager Kocjan
June 23, 2022

Primo Levi v ogledalu

Irena Prosenc
March 31, 2022

Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver, Ana Cecilia Prenz Kopušar
February 17, 2022

Izzivi kontrastivnega jezikoslovja

Vesna Požgaj Hadži (ed)
October 1, 2021

Na stičišču mnogoterih svetov: azijske študije v Sloveniji

Mateja Petrovčič (ed), Luka Culiberg (ed)
September 30, 2021

Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki

Mateja Pezdirc Bartol
September 22, 2021

Razumeti glasbo: igra zaznave in spoznanja

Matjaž Barbo
September 16, 2021

Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave

Maja Zupančič (ed), Melita Puklek Levpušček (ed)
July 21, 2021

Študenti na prehodu v odraslost

Melita Puklek Levpušček (ed), Maja Zupančič (ed)
July 12, 2021

Slovensko leksikalno pomenoslovje

Ada Vidovič Muha
June 30, 2021

Hispanistična razpotja: Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez

Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič, Barbara Pihler, Maja Šabec (ostali avtorji)
June 29, 2021

Živa pedagoška misel Zdenka Medveša

Robi Kroflič (ed), Tadej Vidmar (ed), Klara Skubic Ermenc (ed)
November 19, 2020

Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive

Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Jana Kalin, Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Marjeta Šarić, Barbara Šteh
June 2, 2020

Odsevi in obličja glasbene govorice Janka Ravnika

Katarina Bogunović Hočevar
April 12, 2019

Identitete na presečišču kriz

Roman Kuhar (ed)
March 21, 2019