Kolokacije in kolokacije na daljavo v japonskem jeziku: korpusni pristop

Avtorji

Irena Srdanović
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

analiza kolokacij, korpusno jezikoslovje na Japonskem, poučevanje tujih jezikov, luščenje kolokacij, oddaljene kolokacije

Kratka vsebina

Pričujoča monografija obravnava kolokacije v japonskem jeziku z jezikoslovnega in pedagoškega vidika. Raziskava temelji na empiričnem korpusnem pristopu analize jezika s pomočjo številčnih korpusov in orodja za analizo in prikaz jezikovnih podatkov, ki ga avtorica ustvarja in prilagaja za potrebe raziskave. Delo izpostavlja pomembnost pojava kolokacij na daljavo in ga podrobno obravnava na primeru modalnih prislovov in modalnih izrazov na koncu stavka. Rezultati raziskave kažejo na tendence zaznamovanih sopojavitev in njihovo odvisnost od zvrsti korpusa. Obravnavane so tudi kolokacije, raziskane v učnem gradivu za japonski jezik, izsledki pa kažejo, da njihova obravnava v obstoječih učbenikih in slovarjih ni zadostna. Iz tega razloga so ponujeni predlogi za izboljšavo tega gradiva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 22, 2021