Umetnost med prakso in teorijo

Avtorji

Jožef Muhovič (ed)
Univerza v Ljubljani, ALUO, Slovenija

Ključne besede:

umetnost, praksa, teorija, ALUO, AGRFT

Kratka vsebina

Pred nami je enajst teoretskih prispevkov o raziskavah s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umetnostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine konservatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti, ki so premišljeno razvrščeni v tri področja: estetika, likovne vede in teatrologija.

Pobudnica celotnega projekta – tj. vzpostavitve diskusije in refleksije med različnimi strokovnimi področji umetnosti oz. na raziskovalnih področjih umetniških akademij Univerze v Ljubljani in vpogleda v delo raziskovalk in raziskovalcev na umetniškem, oblikovalskem in scenskem področju – je Katedra za teoretične vede Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki je povabila k sodelovanju kolege z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter sodelujoče predavatelje z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Poglavja

 • Uvodne besede
  Lucija Močnik Ramovš
 • Teorija kot sodelovalni impulz
  Nadja Zgonik
 • Predgovor: Umetnost in teorija v času vmesnosti
  Jožef Muhovič
 • Topologija virtualnosti in tehnoumetnost
  Uršula Berlot Pompe
 • Umetnost in meje. O genomu in modelih razširjenega prostora umetnosti
  Jožef Muhovič
 • Z nasprotne strani zrcala. Iskanje smisla v jeziku oblikovanja
  Barbara Predan
 • Nehierarhična vezljivost medijev v sodobni dramatiki in gledališču
  Tomaž Toporišič
 • Artikulacija jezika prek transformacije z oblikovanjem. Zgodovinski, tehnološki in uporabniški konteksti
  Petra Černe Oven
 • Arhiv Društva slovenskih likovnih umetnikov v 50. in zgodnjih 60. letih 20. stoletja ter želja po trgu z umetninami
  Petja Grafenauer, Nataša Ivanović, Urška Barut
 • Aksiološke in teleološke razsežnosti varstva likovne dediščine v konservatorsko-restavratorski teoriji
  Blaž Šeme
 • Eksperiment skupine OHO na polju konceptualne arhitekture
  Nadja Zgonik
 • Tekst kot oder ali bralne uprizoritve v luči performativne ekonomije
  Blaž Lukan
 • Aktualni prispevki k teoriji in zgodovini gledališča upora
  Aldo Milohnić
 • Kuratorstvo na področju slovenskih uprizoritvenih umetnosti
  Barbara Orel

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

September 21, 2021