Humanistika in umetnost

175 Titles

Vse knjige

Naslovnica knjige Nenavaden čas mladosti

Nenavaden čas mladosti

Miriam Teuma, Matjaž Medvešek; Igor Žunkovič (Urednik zbornika); Andrej Blatnik, Laura Drašler, Neža Jamnik, Kristjan Rakar, Selma Skenderović, Eva Ule, Tina Vrščaj, Boris A. Novak
9 July 2024
Naslovnica zbornika 60. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

60. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: podoba v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Jerca Vogel (Urednik zbornika); Timothy Pogačar, Ana Rakovec, Julia Sarachu Vodopivec, Marko Stabej, Jasmina Šuler Galos, Hotimir Tivadar, Urša Valič, Saša Vojtech Poklač, Miloslav Vojtech, Alojzija Zupan Sosič, Damjan Huber, Vesna Mikolič, Jelena Tušek, Laura Kovačić Taradej, Eliška Bernardová, Aleksander Bjelčevič, Marta Cmiel-Bażant, Marco Dorigo, Maja Đukanović, Dejan Gabrovšek, Monika Gawlak, Martin Germ, Mojca Jesenovec, Mariana Klymets, Olha Soroka, Svetlana Kmecová, Neža Kočnik, Jelena Konickaja, Mateja Lutar
8 July 2024
Cover of the book Zgodovina slovenskega literarnega prevoda I

Zgodovina slovenskega literarnega prevoda I: pregled zgodovinskega razvoja

Nike K. Pokorn (glavna urednica); Robert Grošelj, Tamara Mikolič Južnič (sourednika); Agnes Pisanski Peterlin, Kozma Ahačič, Majda Merše, Jože Krašovec, Vid Snoj, Matija Ogrin, Luka Vidmar, Marijan Dović, Marko Jesenšek, Andrej Leben, Miran Hladnik, Andreja Pignar Tomanič, Jerneja Umer Kljun, Zarja Vršič, Tadej Pahor, Miha Kovač, Janko Trupej, Irena Novak Popov, Tanja Petrič, Igor Maver, Damjan Popič, Silvana Orel Kos, Andrej Blatnik
14 June 2024
Cover of the book Zgodovina slovenskega literarnega prevoda II

Zgodovina slovenskega literarnega prevoda II: slovenska literatura v dialogu s tujino

Nike K. Pokorn (glavna urednica); Agnes Pisanski Peterlin, Tamara Mikolič Južnič, Robert Grošelj (souredniki); Simon Zupan, Melita Koletnik, Amalija Maček, Namita Subiotto, Biserka Bobnar, Jana Šnytová, David Movrin, Luka Repanšek, Nina Petek, Iztok Ilc, Mojca Pretnar, Judit Zágorec-Csuka, Julija Rozman, Tanja Žigon, Adriana Mezeg, Đurđa Strsoglavec, Domen Krvina, Blaž Podlesnik, Špela Sevšek Šramel, Maja Šabec, Benjamin Virc, Milena M. Blažić, Kasilda Bedenk, Branko Gradišnik, Irena Prosenc, Marija Zlatnar Moe, Tone Smolej, Miha Javornik, Marko Juvan, Janž Snoj, Jerneja Umer Kljun, Tina Mahkota, Aleš Pogačnik, Vid Snoj, Janko Trupej, Katarina Čobec, Tomaž Onič, Tjaša Mohar, Tadej Pahor, Nina Brezar, Zarja Vršič, Aleš Maver, Urša Vogrinc Javoršek
14 June 2024
Naslovnica knjige Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo)

Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo): izbor najboljših prevodov

Adriana Mezeg, Matej Škorjak, Benjamin Virc (Urednik zbornika)
7 June 2024
Echoes-of-Tomorrow

Odmevi jutrišnjega dne

Tamara Lašič Jurković (Urednik zbornika); Jure Miklavc, Luka Pleskovič, Pia Groleger, Žan Girandon, Valentina Repenšek, Tilyen Mucik, Doroteja Erhatič, Nina Ninković Gašić, Anamari Hrup, Eva Jera Hanžek, Barbara Predan, Alen Ožbolt, Črt Štrubelj
3 June 2024
Naslovnica monografije Les Théâtreux

Les Théâtreux: 40 let frankofonega študentskega gledališča na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Anne-Cécile Lamy-Joswiak (Urednik zbornika); Tina Žolnir, Višnja Fičor, Janina Kos, Kristina Šircelj Čepon, Manca Stare, Julie David, Patricija Čamernik, Nicolas Hanot, Darja Petrica, Saša Jerele, Iztok Ilc, Nadja Dobnik, Aljoša Dobovišek, Boštjan Zupančič, Bronka Straus, Agata Šega, Tone Smolej, Manica J. Ambrožič, Miha Pintarič, Sanja Sabolovič
17 May 2024
Naslovnica monografije Slovenske hiše za lutke

Slovenske hiše za lutke

Marija Zlatnar Moe
16 May 2024
Filmska delavnica AGRFT 2024

Filmska delavnica AGRFT 2024: katalog

Simon Tanšek (Urednik zbornika)
15 May 2024
Naslovnica knjižice izvlečkov Cremations in Archaeology 2024

Cremations in Archaeology 2024: Book of Abstracts

Matija Črešnar, Tamara Leskovar, Nidia Lisić Fox (Urednik zbornika)
24 April 2024
Naslovnica monografije V iskanju Buddhe

V iskanju Buddhe: sprehodi po krajinah budistične filozofije

Nina Petek, Sebastijan Pešec (Urednik zbornika); Andrej Ule, Jan Ciglenečki, Borut Ošlaj, Marko Uršič, Franci Zore, Janko Lozar Mrevlje, Olga Markič
24 April 2024

Geomorfologija krasa Slovenije

Uroš Stepišnik
12 April 2024
GeograFF 31

Sodobni izzivi didaktike geografije

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun
10 April 2024

Veliki slovensko–madžarski slovar: zvezek 2024

Iztok Kosem, Júlia Bálint Čeh, Primož Ponikvar, Petra Zaranšek, Urška Kamenšek, Peter Koša, Annamária Gróf, Polona Gantar, Simon Krek, Špela Arhar Holdt, Vojko Gorjanc (Urednik zbornika); Nándor Böröcz, Jolanda Harmat Császár, Urban Logar, Eva Pori, Klára Potoczky, Rebeka Roblek, Imre Szíjártó, Borut Šantak, Jure Šešet, Karolina Zgaga
4 April 2024
GeograFF 30

Konte na Jelovici in Pokljuki

Sašo Stefanovski, Uroš Stepišnik
2 April 2024
GeograFF 21

Ljudje in okoljske spremembe skozi čas

Barbara Lampič, Darko Ogrin (Urednik zbornika); Dušan Plut, Žiga Zwitter, Marko Polič, Marko Krevs, Sara Mikolič
29 March 2024
Vizualna pismenost

Vizualna pismenost: Teoretsko raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in interpretacija sodobnosti

Petra Černe Oven, Barbara Predan (Urednik zbornika); Uršula Berlot Pompe, Magdalena Germek, Petja Grafenauer, Kristina Pranjić, Tomo Stanič, Blaž Šeme, Daša Tepina
28 March 2024

Hermeneutika svjedočenja

Manca Erzetič; Ksenija Premur (prevod)
26 March 2024

Nešto u magli nad rijekom ili književna interpretacija tekstova: I.

Alojzija Zupan Sosič; Ksenija Premur, Štefanija Kožić (prevod)
26 March 2024

Evolucija i književnost: književni darvinizam u procjepu znanosti o književnosti

Igor Žunkovič; Ksenija Premur, Štefanija Kožić (prevod)
26 March 2024

Zaznave ljubljanskih sosesk

Marko Krevs
22 March 2024

Češka slovnica za bohemiste

Petra Stankovska
21 March 2024
Slovenske germanistične študije 16

Erinnern – Enthüllen – Erzählen: Poetikvorträge österreichischer Autoren

Johann Georg Lughofer (Urednik zbornika); Ludwig Laher, Robert Prosser, Peter Rosei, Vladimir Vertlib, Janez Zalaznik; Brane Čop (prevod)
21 March 2024

Pisma zanamcem

Ksenija Vidmar Horvat (Urednik zbornika); Goran Vojnović, Spomenka Hribar, Milena Zupančič, Renata Salecl, Slavko Splichal, Miran Zupanič, Branko Soban, Rudi Rizman, Svetlana Slapšak, Gregor Moder, Ervin Hladnik Milharčič
15 March 2024

Exploring English by Means of Contrast

Andrej Stopar, Ivo Fabijanić (Urednik zbornika); Alexandra Bagasheva, Nermina Čordalija, Roelien Bastiaanse, Srđan Popov, Biljana Čubrović, Selma Đuliman, Frančiška Lipovšek, Liljana Mitkovska, Eleni Bužarovska, Jelena Vujić, Tijana Šuković, Dragana Vuković Vojnović
8 March 2024

Ideja dobrega pri Kantu in Heglu

Goran Vranešević (Urednik zbornika); Armando Manchisi, Florian Ganzinger, Martin Hergouth, Bojana Jovićević, Zdravko Kobe, Marcus Quent, Sebastian Rödl, Giulia La Rocca, Lena Weyand
4 March 2024

Film, radio in televizija med pandemijo

Polona Petek (Urednik zbornika); Sandra Bašić Hrvatin, Irena Radej Miličić, Lidija Dujić, Jana Jedličková, Andrej Lukšič, Maja Krajnc, Darko Štrajn, Marcel Štefančič, jr.
20 February 2024

O zajcu na Luni: budistična zgodba v risbah s šestimi premisleki

Nina Petek (Urednik zbornika)
19 February 2024

Rahločutno in grozljivo: komparativistične razprave

Katarina Bogataj Gradišnik
19 February 2024

Umetnost za pionirje, mlade delavce in brigadirje: O aktivnostih Glasbene mladine Jugoslavije (1954–1991)

Ivana Vesić (Urednik zbornika); Lada Duraković, Leon Stefanija, Marija Golubović, Sonja Zdravkova Djeparoska, Lana Šehović, Sonja Cvetković, Julijana Papazova, Eleni Novakovska, Vanja Grbović, Vesna Sara Peno
14 February 2024
Naslovnica publikacije The Ecosystem of Science Communication in the Post-Truth Era

The Ecosystem of Science Communication in the Post-Truth Era: Perspectives, Contexts, Dynamics

Marianne Achiam (Urednik zbornika); Fabiana Battisti, Federica Beduini, Maria Bondani, Marco Bruno, César Carrillo-Trueba, Maria Luisa Chiofalo, Noemi Crescentini, Petra Černe Oven, Tamara Dagen, Simon Goorney; Dejan Jontes (Urednik zbornika); Melita Kovačević, Cecilia Lartigue, Bojan Musil, Aquiles Negrete, Laurentiu Nita, Afonso Pais, Nejc Plohl, Renata Ramalho, Ana Sanchez, Lydia Sanmartí-Vila, Zeki Can Seskir, Jacob Sherson; Anja Skapin (Urednik zbornika)
6 February 2024

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Špela Arhar Holdt, Simon Krek (Urednik zbornika); Darinka Verdonik, Mitja Trojar, Andreja Bizjak, Eva Pori, Iztok Kosem, Mojca Stritar Kučuk, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec, Polona Gantar, Tina Munda, Nejc Robida, Luka Terčon, Slavko Žitnik, Aleš Žagar, Marko Robnik-Šikonja, Mateja Jemec Tomazin, Miro Romih
5 February 2024

Vzdržati različnost: Filozofske razprave o mnogih svetovih

Maja Malec, Marko Uršič (Urednik zbornika); Tine Hribar, Janko Lozar Mrevlje, Darko Štrajn, Borut Ošlaj, Andrej Ule, Olga Markič, Božidar Kante, Peter Lukan, Lenart Škof, Bojan Žalec, Nina Petek, Tomaž Grušovnik
18 January 2024

er wolte mir eine lepa punza zeügen, Tametsi, leukhup, leukhüp [&c.]: berilo za študij paleografije slovenske predmoderne

Sašo Jerše (Urednik zbornika); Lucija Pečnik, Klemen Bergant, Luka Dremelj
8 January 2024

Commemorating the First World War in the Former Yugoslavia

Božidar Jezernik, Vijoleta Herman Kaurić, Ljiljana Dobrovšak (Urednik zbornika); Danilo Šarenac, Nenad Lajbenšperger, Stevan Mačković, Ines Crvenkovska Risteska, Ljupčo Risteski, František Šístek, Amra Čusto, Marko Vukičević, Petra Svoljšak, Vito Hazler
4 January 2024

Kovidna krajina: ranljivosti v času pandemije

Tamara Giles-Vernick (spremna beseda); Uršula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik (Urednik zbornika); Anja Brunec, Juš Škraban, Tisa Kučan Lah, Vanja Germ; Jasmina Kuduzović, Neža Vodopivec (Urednik zbornika)
3 January 2024

Od Donave do Vltave: pregled češke in slovaške književnosti

Špela Sevšek Šramel, Jana Šnytová
28 December 2023

Šolsko medkulturno mentorstvo: priročnik za izvajanje učne pomoči učencem priseljencem

Klara Skubic Ermenc (Urednik zbornika); Amanda Černoša, Andraž Fink, Nika Kralj, Tinkara Majcen, Maja Trušnovec
27 December 2023

Popravljanje jezika in besedil: učiteljska povratna informacija v šolski praksi: zbornik konference

Eva Pori, Špela Arhar Holdt (Urednik zbornika); Alenka Rot Vrhovec, Marko Stabej, Natalija Mihelčić Gradišar, Andreja Popović, Valentina Madjar Sitar, Martina Kokelj, Maja Kosmač Zamuda, Tjaša Rotar Komel, Sandra Križnar, Maja Brezovar, Stanislava Stružnik, Aleksandar Tonić, Petra Jesenovec, Nuša Drinovec Sever, Žan Grm, Neža Zupančič Logar, Sonja Strgar, Ana Rotovnik Omerzu, Marko Bešlič, Sonja Salajko, Polonca Tratar Božič, Urška Cerar, Andreja Krajnc, Tjaša Markežič, Saša Mezek Zupančič, Anita Smole, Nuša Vešligaj, Kaja Dragoljević, Ana Ogrič
22 December 2023

Uvod v korejski jezik in korejsko jezikoslovje

Andrej Bekeš, Kang Byoung Yoong, Eva Vučkovič, Maša Žbogar; Andrej Bekeš, Ryu Hyeonsook (Urednik zbornika)
13 December 2023
Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (Urednik zbornika); Darja Mihelič, Špela Oman, Ivan Smiljanić, Tone Smolej, Lucija Mandić, Ana Perović, Mia Hočevar, Diana Košir, Kristina Riman, Barbara Riman, Jernej Kusterle, Tomaž Toporišič, Maša Rolih, Vanja Huzjan, Marta Cmiel-Bażant, Inesa Kuryan, Neža Kočnik, Rastko Močnik, Ivana Latković, Nadežda Starikova, Felix Oliver Kohl, Tonja Jelen, Primož Mlačnik, Svetlana Kmecová, Janja Vollmaier Lubej, Ivana Zajc, Mateja Pezdirc Bartol, Nina Žavbi, Martin Vrtačnik, Jadranka Cergol, Vilma Purič, Alojzija Zupan Sosič, Andrej Leben, Monika Podlogar, Aljanka Klajnšek, Kristina Pranjić, Peter Purg, Miha Sever, Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Luka Horjak, Andrej Šurla, Luka Kropivnik, Ljudmil Dimitrov, Ljudmila Malinova-Dimitrova, Wiesław Przybyła, Pavle Jović, Boža Krakar Vogel, Vesna Mikolič, Marko Ljubešić, Erika Kum
22 November 2023

Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Damijan Štefanc, Jana Kalin (Urednik zbornika); Zdenko Medveš, Romina Plešec Gasparič, Milena Valenčič Zuljan, Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik, Monika Mithans, Alenka Polak, Matej Urbančič, Mojca Žveglič Mihelič, Janez Vogrinc
16 November 2023

Uroki russkogo 2: semja

Tatjana Komarova
15 November 2023

Opera in glasbena drama v 19. stoletju

Gregor Pompe
14 November 2023

Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik

Lidija Rezoničnik (Urednik zbornika); Bojan Cvelfar, Matej Hriberšek, Tone Smolej, Małgorzata Smorąg Różycka, Petra Svoljšak, Alen Albin Širca, Aleš Gabrič, Milček Komelj, Krzysztof Olendzki
10 November 2023
Bibliotheca practica 1

Repozitorij Univerze v Ljubljani: navodila za delo bibliotekarjev članic Univerze v Ljubljani

Ana Božič Ranfl, Mojca Kotar, Kristina Pritekelj, Barbara Šatej
3 November 2023

Priročnik za izvedbo delavnic kreativnega pisanja za otroke in mladostnike

Zala Blazina, Mihaela Drobnič, Sandra Erpe, Vesna Liponik, Jana Penca, Mojca Suhovršnik, Sara Ugrin, Zala Vidic
6 October 2023

Učbenik za didaktiko umetnostne zgodovine

Marjana Dolšina Delač, Olga Paulič, Nataša Golob
5 October 2023

Forschend lernen – Lernstrategien im Fokus: Studentische Beiträge zu Lernstrategien

Andreja Retelj (Urednik zbornika); Brigita Kosevski Puljić, Ana Banovec, Ana Piber Rant, Janja Pogorelc, Urša Praprotnik, Nika Topić, Anaja Urek
4 October 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023

Bilder erzählen Geschichte: Eine Untersuchung der Zeitungsillustrationen in der Südsteirischen Post (Maribor, 1881–1900)

Petra Kramberger, Anja Gasser (Urednik zbornika); Jovana Jeremić, Stanko Kralj, Neža Seljak, Ana Šmerc, Tamara Revinšek
22 September 2023
GeograFF 29

Dolina Baruna pod Makalujem: znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014

Tajan Trobec, Uroš Stepišnik (Urednik zbornika); Aswin Kumar Shrestha, Matevž Novak, Jurij Kunaver, Irena Mrak, Tomaž Goslar, Matej Blatnik, Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, Janez Gregori, Viki Grošelj
20 September 2023

Janko Kos in slovenska primerjalna književnost

Tone Smolej (Urednik zbornika); Tomo Virk, Marko Snoj, Martina Ožbot, Luka Vidmar, Irena Samide, Vanesa Matajc, Alen Albin Širca, Evald Koren, Darja Pavlič, Alenka Žbogar, Matevž Rudolf, Seta Knop, Irena Ipavec Dobrota, Martin Grum
14 September 2023

The Culture of Non-Alignment: The Clash of Cultural and Political Narratives

Petra Černe Oven, Aleš Gabrič, Petja Grafenauer; Barbara Predan (Urednik zbornika); Jure Ramšak, Paul Stubbs; Daša Tepina (Urednik zbornika); Mitja Velikonja, Nadja Zgonik
7 September 2023
BiblioThecaria 18

Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih

Maja Žumer, Tjaša Jug, Maja Kuhar, Tanja Merčun Kariž, Mihela Pauman Budanović, Jan Pisanski, Katarina Švab
22 August 2023
Historia 46

Med rasizmom in nujo 1943–1945

Denis Cerkvenik
25 July 2023

Dela prof. dr. Rajka Nahtigala

Rajko Nahtigal
19 July 2023

59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: slovenski jezik, literatura, kultura in digitalni svet(ovi)

Jerca Vogel (Urednik zbornika); Simona Kranjc, Špela Vintar, Miran Hladnik, Alenka Kepic Mohar, Maja Kerneža, Katja Mahnič, Peter Stanković, Urh Ferlež, Maja Kovač, Hana Podjed, Ina Poteko
29 June 2023
Hungarologica Labacensia 1

Študije slovensko-madžarskih odnosov

Jutka Rudaš, Hotimir Tivadar (Urednik zbornika); Nastja Majerič, Alma Várkonyi, Anna Kolláth, Sonja Novak Lukanovič, Andor Mészáros, Péter Gaál
12 May 2023
Documenta Archaeologica 1

“... alle drew Purchstal”: arheološke raziskave gradov vitezov Jeterbenških v pogorju Jeterbenka nad Medvodami

Andrej Gaspari, Ana Vičar (Urednik zbornika); Jurij Šilc, Igor Rižnar, Sabina Dolenec, Katarina Šter, Boštjan Rožič, Agni Prijatelj, Luka Gruškovnjak, Tjaša Tolar, Borut Toškan
5 April 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika); Haris Agović, Stojan Bračič, Mateja Brus, Mirjam Premrl Podobnik, Dejan Gabrovšek, Domen Krvina, Polona Gantar, Robert Grošelj, Gašper Ilc, Andrej Stopar, Mira Krajnc Ivič, Tatjana Marvin Derganc, Matej Meterc, Tamara Mikolič Južnič, Agnes Pisanski Peterlin, Nataša Pirih Svetina, Saška Štumberger, Eva Tibenská, Hotimir Tivadar, Jerneja Umer Kljun, Branislava Vičar, Katja Plemenitaš, Ana Vogrinčič, Maria Wtorkowska, Martina Ožbot
4 April 2023

Mednarodni študenti in zdravstvena komunikacija v Sloveniji

Monika Kavalir, Marija Milavec Kapun (Urednik zbornika); Andreja Kvas, Mateja Ana Grulja, Ines Kokalj, Klavdija Kustec, Nataša Pirih Svetina, Petra Polanič, Haris Mustajbašić, Nace Pušnik, Maša Kokalj
3 April 2023
Historia 40

Dismembered Slovenia

Kornelija Ajlec, Božo Repe
3 April 2023

Art Between Practice and Theory: Theoretical Reflections on Artistic Reality on the Threshold of the Third Millennium

Jožef Muhovič (Urednik zbornika); Lucija Močnik Ramovš, Nadja Zgonik, Uršula Berlot Pompe, Barbara Predan, Tomaž Toporišič, Petra Černe Oven, Petja Grafenauer, Nataša Ivanović, Urška Barut, Blaž Šeme, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Barbara Orel
31 March 2023

Slikovni preizkus besednjaka: 2–7 let: (SPB: 2–7 let)

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
20 March 2023

Anita Meze

Ljiljana Dubljević-Vojkić; Primož Kuret, Robert Kuret (prevod); Darja Koter (urednica)
14 March 2023

Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Jasna Podreka (urednica publikacije); Milica Antić Gaber, Lucija Dežan, Katja Filipčič, Andrej Kirbiš, Zorana Medarić, Jasna Podreka, Mateja Sedmak, Manja Skočir, Rok Smrdelj, Mojca Suhovršnik, Marina Tavčar Krajnc
8 March 2023

Znanost in sodobni svet

Alfred North Whitehead; Sebastjan Vörös (prevod in spremna beseda); Timotej Prosen (spremna beseda)
6 March 2023

Nove perspektive v humanistiki in družboslovju: doktorska konferenca: zbornik povzetkov

Kristina Rakinić, Nesa Vrečer, Karla Tepež (Urednik zbornika)
18 January 2023
1-100 od 175