Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Avtorji

Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije; Goran Šoster, Društvo za razvoj slovenskega podeželja

Ključne besede:

pristop LEADER/CLLD, razvoj podeželja, Slovenija

Kratka vsebina

Monografija o izvajanju pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji prihaja med nas v času tveganj planetarnih razsežnosti, ki naznanjajo velike družbene spremembe. Spričo njih se zdi tematika, ki jo avtorji raziskujemo in analiziramo, na prvi pogled nepomembna. A poglobitev v vsebino monografije pokaže, da ni tako. Vse bolj postaja očitno, da globalni politični in gospodarski sistemi ne najdejo poti iz stalno ponavljajočih se kriz, ki poglabljajo razlike med razvitimi in nerazvitimi ter netijo vedno nova žarišča, ki pomembno vplivajo na podeželje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

October 14, 2022

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

Dimenzije