Rokodelstvo na Slovenskem: sodobni izzivi in perspektive

Avtorji

Veronika Zavratnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Mateja Habinc (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

rokodelstvo, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, zakonodaja, prenos znanja, nacionalna poklicna kvalifikacija, kolektivna blagovna znamka, kulturna dediščina, nove tehnologije

Kratka vsebina

Publikacija Rokodelstvo na Slovenskem: sodobni izzivi in perspektive predstavlja pomemben korak k povezovanju različnih akterjev in akterk na polju (tradicionalnega) rokodelstva in obrti. S povezovanjem obrtnikov, rokodelcev, etnologov in drugih strokovnjakov ter odločevalcev in pristojnih institucij publikacija nudi pomemben vpogled v obravnavano področje. Predstavlja pregled delovanja različnih institucij, povezanih z rokodelskimi dejavnostmi, in si zastavlja vprašanja, povezana s prenosom rokodelskih znanj in veščin ter njihove sodobne interpretacije in uporabnosti.

Poglavja

 • Rokodelstvo na Slovenskem v času četrte industrijske revolucije
  Mateja Habinc
 • Izzivi in priložnosti tradicionalnih rokodelskih in obrtniških znanj in dejavnosti
  Veronika Zavratnik
 • Trideset let – razcvet ali usihanje?
  Janez Bogataj
 • Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije
  Namen, izzivi, vizija
  Kati Sekirnik, Ljubica Zgonec Zorko, Katja Žagar
 • Zakonske podlage za sistemsko ureditev področja rokodelstva
  Franc Stanonik
 • Zgodovina sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij
  Boštjan Košorok
 • Razvoj in prepoznavnost rokodelstva skozi kolektivne blagovne znamke, vzpostavljene po modelu ‘Izvorno slovensko’
  Tanja Lešnik Štuhec
 • Dediščina rokodelskih in obrtniških veščin ter uporaba izvornih gradiv so osnova obnavljanja kulturne dediščine
  Vito Hazler
 • Kuriranje sodelovanj med obrtniki in oblikovalci
  Cvetka Požar, Maja Vardjan
 • Nadgradnja čevljarske dediščine s sodobnimi strokovnimi in poslovnimi prijemi
  Aleš Kacin

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

28 December 2022

Kako citirati

Zavratnik, V., & Habinc, M. (Eds.). (2022). Rokodelstvo na Slovenskem: sodobni izzivi in perspektive. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970420