Politična participacija mladih onkraj volitev: konceptualni premisleki in izzivi proučevanja

Avtorji

Tomaž Pušnik (ed)
Fakulteta za družbene vede
Marniko Banjac (ed)
Fakulteta za družbene vede

Ključne besede:

mladi, mediji, volitve, demokracija

Kratka vsebina

Zbornik Politična participacija mladih onkraj volitev: konceptualni premisleki in izzivi proučevanja prihaja ob pravem času. V zadnjih letih smo namreč priča nenehnemu brbotanju političnega angažmaja mladih, ki se odzivajo na aktualne politične probleme, na katere sodobne družbe še iščejo odgovore (med drugim Petki za prihodnost, Upor proti izumrtju idr.), institucionalna politika, vpeta v neoliberalno logiko in postpolitične procese, pa jih s svojim (ne)delovanjem pogosto še poglablja.

V zadnjih letih v slovenskem prostoru ni bilo celovitih teoretskih in konceptualnih premislekov o ključnih fenomenih politične participacije mladih. Pričujoči zbornik skozi politološko prizmo začenja z zapolnjevanjem te vrzeli in razgrinja potrebo po identifikaciji političnega angažmaja mladih v Sloveniji in širše. Dvanajst prispevkov tako iz raznolikih perspektiv in prek različnih konceptov motri in osmišlja politično participacijo mladih. Politična participacija je večdimenzionalen koncept in heterogeno raziskovalno polje. V kolikor mu pridodamo še koncept mladine, ki nikoli nima končnega pomena, saj ga vedno oblikujejo družbenopolitične spremembe in znanstvene discipline, postane raziskovanje toliko bolj kompleksno in heterogeno. Skozi dvanajst prispevkov v zborniku postane ta heterogenost pristopov k obravnavi, različnih teoretskih pozicij in načinov političnega angažmaja mladih razvidna, in čeprav se zdi, da to kdaj pomeni oviro v iskanju enoznačnih odgovorov, je še kako potrebna, saj je tudi politična participacija mladih vedno znova v nastajanju in velikokrat (še) pod raziskovalnim radarjem.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

1 November 2022

Licenca

Licenca

Kako citirati

Pušnik, T., & Banjac, M. (Eds.). (2022). Politična participacija mladih onkraj volitev: konceptualni premisleki in izzivi proučevanja. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.51936/978-961-295-022-4