Družboslovje

60 Titles

Vse knjige

Naslovnica publikacije Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov

Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov

Janez Štebe (Urednik zbornika)
February 2, 2024

UVOD V MICROSOFT EXCEL 365

Marina Trkman, Damijana Keržič
December 31, 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Mojca Juriševič, Jelena Ličanin (Urednik zbornika)
December 22, 2023

Menedžment človeških virov

Andrej Kohont, Ivan Svetlik (Urednik zbornika)
December 21, 2023

Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju

Monika Govekar Okoliš, Ivan Svetlik, Tomaž Deželan, Manca Drobne
December 21, 2023
Naslovnica publikacije Slovar angleških košarkarskih izrazov

Slovar angleških košarkarskih izrazov

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
December 15, 2023

Šolska košarka

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
December 15, 2023
Naslovnica slike Ideje za skupinske dejavnosti

Ideje za skupinske dejavnosti

Klavdija Kustec (Urednik zbornika)
December 15, 2023

Metodika poučevanja košarke v obdobju osnovne šole

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
December 15, 2023
Upravni postopki med teorijo in prakso

Upravni postopki med teorijo in prakso: izbrani aktualni primeri Upravne svetovalnice

Polonca Kovač (urednica); Matjaž Remic, Tina Sever
November 30, 2023

Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Damijan Štefanc (ed), Jana Kalin (ed)
November 16, 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše (ed), Mateja Gaber (ed)
September 28, 2023

RECENT CHALLENGES IN CORPORATE GOVERNANCE

Rado Bohinc (Urednik zbornika)
June 19, 2023

Vzgoja in izobraževanje za vključujočo skupnost: Pedagoško-andragoški dnevi 2023

Monika Govekar Okoliš (ed), Nina Breznikar (ed)
May 9, 2023

Slikovni preizkus besednjaka: 2–7 let: (SPB: 2–7 let)

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
March 20, 2023

Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Jasna Podreka (urednica publikacije); Milica Antić Gaber, Lucija Dežan, Katja Filipčič, Andrej Kirbiš, Zorana Medarić, Jasna Podreka, Mateja Sedmak, Manja Skočir, Rok Smrdelj, Mojca Suhovršnik, Marina Tavčar Krajnc
March 8, 2023

Znanost in sodobni svet

Alfred North Whitehead; Sebastjan Vörös (prevod in spremna beseda); Timotej Prosen (spremna beseda)
March 6, 2023

Finančni viri slovenskih občin

Irena Bačlija Brajnik, Vladimir Prebilič
March 5, 2023

O učitelju in njegovih vlogah

Danijela Makovec Radovan
December 8, 2022
AE gradiva št. 8

Pogledi od blizu: mladi, prihodnost in zamišljanje razvoja na Solčavskem

Ana Svetel (ed), Veronika Zavratnik (ed), Blaž Bajič (ed)
November 11, 2022
Zupaničeva knjižnica, št. 52

Občutki mest: antropologija, umetnost, čutne transformacije

Rajko Muršič (ed), Blaž Bajič (ed), Sandi Abram (ed)
September 28, 2022

Slovenske manjšine v sosednjih državah

Jernej Zupančič
September 26, 2022
Zupaničeva knjižnica, št. 51

Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji

Sarah Lunaček (ed), Tina Palaić (ed), Maja Veselič (ed)
June 29, 2022

Prostovoljstvo v Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave

Eva Boštjančič (ed), Katarina Babnik (ed)
August 12, 2021

Romi in romska naselja v Sloveniji

Jernej Zupančič
July 29, 2021