Družboslovje

77 Titles

Vse knjige

Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji

Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji

Vesna Leskošek, Tadeja Kodele, Nina Mešl (Urednik zbornika)
7 May 2024
Osebno načrtovanje in izvajanje storitev

Osebno načrtovanje in izvajanje storitev

Vito Flaker, Jana Mali, Andreja Rafaelič, Simona Ratajc, Ksenija Balantič, Nataša Udovič
12 April 2024
GeograFF 31

Sodobni izzivi didaktike geografije

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun
10 April 2024
GeograFF 21

Ljudje in okoljske spremembe skozi čas

Barbara Lampič, Darko Ogrin (Urednik zbornika); Dušan Plut, Žiga Zwitter, Marko Polič, Marko Krevs, Sara Mikolič
29 March 2024

Brezdomstvo v Sloveniji: stanje in pogledi ljudi

Maša Filipović Hrast, Tatjana Rakar, Simona Smolej Jež, Tamara Narat, Miriam Hurtado Monarres
26 March 2024

Zaznave ljubljanskih sosesk

Marko Krevs
22 March 2024

Pisma zanamcem

Ksenija Vidmar Horvat (Urednik zbornika); Goran Vojnović, Spomenka Hribar, Milena Zupančič, Renata Salecl, Slavko Splichal, Miran Zupanič, Branko Soban, Rudi Rizman, Svetlana Slapšak, Gregor Moder, Ervin Hladnik Milharčič
15 March 2024

Film, radio in televizija med pandemijo

Polona Petek (Urednik zbornika); Sandra Bašić Hrvatin, Irena Radej Miličić, Lidija Dujić, Jana Jedličková, Andrej Lukšič, Maja Krajnc, Darko Štrajn, Marcel Štefančič, jr.
20 February 2024

Spletno nasilje: prepoznavanje, obvladovanje in ukrepanje

Marko Puschner (urednik)
16 February 2024
Naslovnica publikacije The Ecosystem of Science Communication in the Post-Truth Era

The Ecosystem of Science Communication in the Post-Truth Era: Perspectives, Contexts, Dynamics

Marianne Achiam (Urednik zbornika); Fabiana Battisti, Federica Beduini, Maria Bondani, Marco Bruno, César Carrillo-Trueba, Maria Luisa Chiofalo, Noemi Crescentini, Petra Černe Oven, Tamara Dagen, Simon Goorney; Dejan Jontes (Urednik zbornika); Melita Kovačević, Cecilia Lartigue, Bojan Musil, Aquiles Negrete, Laurentiu Nita, Afonso Pais, Nejc Plohl, Renata Ramalho, Ana Sanchez, Lydia Sanmartí-Vila, Zeki Can Seskir, Jacob Sherson; Anja Skapin (Urednik zbornika)
6 February 2024
Naslovnica publikacije Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov

Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov

Janez Štebe (Urednik zbornika)
2 February 2024

UVOD V MICROSOFT EXCEL 365

Marina Trkman, Damijana Keržič
31 December 2023

Šolsko medkulturno mentorstvo: priročnik za izvajanje učne pomoči učencem priseljencem

Klara Skubic Ermenc (Urednik zbornika); Amanda Černoša, Andraž Fink, Nika Kralj, Tinkara Majcen, Maja Trušnovec
27 December 2023

Menedžment človeških virov

Andrej Kohont, Ivan Svetlik (Urednik zbornika)
21 December 2023
Praktično usposabljanje - naslovnica

Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju

Monika Govekar Okoliš, Ivan Svetlik, Tomaž Deželan, Manca Drobne
21 December 2023
Naslovnica publikacije Slovar angleških košarkarskih izrazov

Slovar angleških košarkarskih izrazov

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
15 December 2023

Šolska košarka

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
15 December 2023

Metodika poučevanja košarke v obdobju osnovne šole

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
15 December 2023
Naslovnica slike Ideje za skupinske dejavnosti

Ideje za skupinske dejavnosti

Klavdija Kustec (Urednik zbornika)
15 December 2023
Upravni postopki med teorijo in prakso

Upravni postopki med teorijo in prakso: izbrani aktualni primeri Upravne svetovalnice

Polonca Kovač (urednica); Matjaž Remic, Tina Sever
30 November 2023

Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Damijan Štefanc, Jana Kalin (Urednik zbornika); Zdenko Medveš, Romina Plešec Gasparič, Milena Valenčič Zuljan, Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik, Monika Mithans, Alenka Polak, Matej Urbančič, Mojca Žveglič Mihelič, Janez Vogrinc
16 November 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023
GeograFF 29

Dolina Baruna pod Makalujem: znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014

Tajan Trobec, Uroš Stepišnik (Urednik zbornika); Aswin Kumar Shrestha, Matevž Novak, Jurij Kunaver, Irena Mrak, Tomaž Goslar, Matej Blatnik, Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, Janez Gregori, Viki Grošelj
20 September 2023

The Neoliberal World Order in Crisis, and Beyond: An East European Perspective

Marko Hočevar, Tibor Rutar, Marko Lovec (Urednik zbornika)
18 September 2023

Mednarodni študenti in zdravstvena komunikacija v Sloveniji

Monika Kavalir, Marija Milavec Kapun (Urednik zbornika); Andreja Kvas, Mateja Ana Grulja, Ines Kokalj, Klavdija Kustec, Nataša Pirih Svetina, Petra Polanič, Haris Mustajbašić, Nace Pušnik, Maša Kokalj
3 April 2023

Sodniške insignije v evropskem in slovenskem pravnem izročilu

Vid Žepič (Urednik zbornika); Tomaž Nabergoj, Polona Vidmar; Igor Zemljič (Urednik zbornika); Damijan Florjančič
23 March 2023

Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Jasna Podreka (urednica publikacije); Milica Antić Gaber, Lucija Dežan, Katja Filipčič, Andrej Kirbiš, Zorana Medarić, Jasna Podreka, Mateja Sedmak, Manja Skočir, Rok Smrdelj, Mojca Suhovršnik, Marina Tavčar Krajnc
8 March 2023

Znanost in sodobni svet

Alfred North Whitehead; Sebastjan Vörös (prevod in spremna beseda); Timotej Prosen (spremna beseda)
6 March 2023

Finančni viri slovenskih občin

Irena Bačlija Brajnik, Vladimir Prebilič
5 March 2023

Uporabljati ali ne uporabljati

Marina Trkman
13 February 2023

Samoumevnosti in nelagodja: Sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju

Milica Antić Gaber (Urednik zbornika); Živa Kos, Jasna Mažgon, Blaž Repe, Darja Fišer, Polona Novak, Jure Skubic, Priscila Gulič Pirnat, Ana Marija Lamut, Tjaša Cankar, Mojca Suhovršnik, Mojca Smolej, Janja Polajnar Lenarčič, Jasna Podreka, Barbara Pihler Ciglič, Anja Mrak, Polona Mesec, Roman Kuhar, Jana Kenda, Ema Karo, Eva D. Bahovec; Mojca Schlamberger Brezar (Predgovor)
24 January 2023

Nove perspektive v humanistiki in družboslovju: doktorska konferenca: zbornik povzetkov

Kristina Rakinić, Nesa Vrečer, Karla Tepež (Urednik zbornika)
18 January 2023
AE gradiva št. 8

Pogledi od blizu: mladi, prihodnost in zamišljanje razvoja na Solčavskem

Ana Svetel, Veronika Zavratnik, Blaž Bajič (Urednik zbornika); Katarina Prelesnik, Uršula Lipovec Čebron, Simona Robnik, Vanja Germ, Pia Krampl, Tina Krašovic, Jaka Repič, Tatiana Bajuk Senčar, Janja Slapnik, Julija Zupan, Petra Goljevšček, Mateja Slovenc Grasselli, Davorin Lenko, Tajda Jerkič, Žiga Korbar, Tina Mlinarič, Marko Senčar Mrdaković, Miha Kozorog, Nina Ošep, Elizabeta Vršnik, Rajko Muršič
11 November 2022

Politična participacija mladih onkraj volitev: konceptualni premisleki in izzivi proučevanja

Tomaž Pušnik, Marniko Banjac (Urednik zbornika)
1 November 2022

Specialnopedagoški vidiki inovativnih pristopov k učenju in poučevanju študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem prostoru

Matic Pavlič (Urednik zbornika); Mojca Vrhovski Mohorič, Suzana Pulec Lah, Karmen Javornik, Milena Košak Babuder, Jerneja Novšak Brce, Ingrid Žolgar, Damjana Kogovšek, Janja Košir, Lidija, Ana Bezenšek, Nika Jenko, Mojca Lipec Stopar, Tjaša Filipčič, Maja Burian, Damjana Kogovšek
7 October 2022
Zupaničeva knjižnica, št. 52

Občutki mest: antropologija, umetnost, čutne transformacije

Rajko Muršič, Blaž Bajič, Sandi Abram (Urednik zbornika); Aja Zamolo, Helmi Järviluoma, Ana Mizerit; Matjaž Rušt, Robert Marin (fotografije); Željko Oset, Heikki Uimonen, Nika Nikolič, Alenka Pirman, Ana Svetel, Danilo Milovanović, Manca Filak, Neža Knez
28 September 2022

Slovenske manjšine v sosednjih državah

Jernej Zupančič
26 September 2022
Zupaničeva knjižnica, št. 51

Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji

Sarah Lunaček, Tina Palaić, Maja Veselič (Urednik zbornika); Luka Culiberg, Jana S. Rošker, Borut Telban, Rajko Muršič, Nataša Vampelj Suhadolnik, Boštjan Kravanja, Jaka Repič, Darja Hoenigman, Nagisa Moritoki Škof
29 June 2022

Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti

Roman Kuhar, Mojca Pajnik (Urednik zbornika); Tjaša Učakar, Iztok Šori, Rok Smrdelj, Damjan Mandelc, Marinko Banjac, Anja Zalta, Ana Ješe Perković
20 June 2022

Prostovoljstvo v Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave

Eva Boštjančič, Katarina Babnik (Urednik zbornika); Maša Androjna, Sandra Antolović, Erik Babič, Iris Baruca, Eva Beg, Jerca Bergant, Aleksandra Butkovec Erjavec, Vita Čebulj, Maša Černilec, Mia Dacinger Zorko, Živa Divjak, Maja Dolinar, Mateja Đotlo, Eva Esih, Jerneja Ferlan, Maruša Fijavž, Ana Frühauf, Tjaša Gadža, Teja Gale, Nina Gartner, Katja Gorzetti, Lučka Guna, Mateja Habjanič, Lea Hostnik, Neža Jakob, Neža Jenko, Timotej Jerman, Ana Jurglič, Nuša Kastelic, Ema Kmetič, Iza Košir, Beti Kovač, Polona Kralj, Karin Križman, Andraž Lazar, Teja Lazić, Maša Lebar, Tjaša Legat, Staša Lesjak, Petra Maglica, Anja Marinšek, Matic Matjašič, Hana Mavrič, Katarina Sinja Miloševič, Maša Milovič, Petra Mrkun, Gaja Natlačen, Ajda Novak, Lea Okretič, Vita Ornik, David Osolnik, Katja Pečar, Jelena Pejić, Helena Perić, Tjaša Poglej, Nika Pogorelc, Tina Pogorelčnik, Dominik Pogorevc, Pika Ranc, Kristijan Ravnik, Lucia Rojs, Urška Sajovic, Mojca Sečki, Sara Seršen, Blaž Skočaj Skok, Kaja Svenšek, Nika Šašek, Katja Škoda, Maja Maša Šömen, Marko Šopar, Alja Šuster, Katja Trbanc, Vanja Vidmajer, Taja Vidonja, Alja Vižintin, Marja Zakelšek, Ana Žuber
12 August 2021

Naproti novim oblikam družboslovja

Niko Toš, Karl H. Muller
1 January 2021

V senci digitalnih velikanov. Sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu

Jernej Kaluža, Aleksander Sašo Slaček brlek (Urednik zbornika)
1 January 2021