Kamniška Bistrica: Geografska podoba gorske doline

Avtorji

Darko Ogrin (ed)

Ključne besede:

geografske značilnosti, Kamniška Bistrica

Kratka vsebina

Monografija Kamniška Bistrica – geografska podoba gorske doline predstavlja kompleksen in večplasten pogled na geografske značilnosti ene bolj zanimivih, a doslej tudi v geografskem pogledu redkeje raziskovanih slovenskih gorskih dolin. Predstavi, kako se je s svojimi naravnogeografskimi značilnostmi, preteklo rabo in dosedanjimi človekovimi posegi oblikovala zanimiva pokrajinska podoba doline, katere privlačnost stopnjuje še bližina mest z večjim številom rekreacije, neokrnjene narave, čistega zraka, zanimivih reliefnih oblik, vegetacije itd. željnih obiskovalcev. Ob številnih in raznovrstnih predlogih za nadaljnje posege bo pričujoča publikacija dala zelo dobre podlage za strokovne presoje o nadaljnjem razvoju doline, ki bo nedvomno moral izhajati iz priporočil po sonaravnem in okolju čim manj obremenjujočem razvoju.

 

Poglavja

 • Predgovor
  Karel Natek
 • Geomorfološki razvoj in sledovi pleistocenske poledenitve
  Uroš Stepišnik
 • Izbrane pedo- in fitogeografske značilnosti doline Kamniške Bistrice s členitvijo
  Blaž Repe
 • Hidrogeografske značilnosti
  Tajan Trobec
 • Topoklimatske razmere
  Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil, Matej Ogrin, Tanja Koželj
 • Študija ranljivosti okolja
  Nejc Bobovnik, Matej Ogrin
 • Kamniška Bistrica kot turistično in rekreacijsko območje
  Dejan Cigale
 • Prometne obremenitve in umirjanje prometa
  Matej Ogrin, Dušan Prašnikar
 • Summary
 • Povzetek
 • Seznam slik
 • Seznam preglednic

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

June 28, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-10 (02)

978-961-06-0009-1

Dimenzije