Naproti novim oblikam družboslovja

Avtorji

Niko Toš
Karl H. Muller

Ključne besede:

ankete, vizualne ankete, raziskave, sekundarna analiza, družbe tveganja

Kratka vsebina

Ta knjiga se osredinja na tri glavne teme: na celostni prehod področij znanosti iz tradicionalne konfiguracije Znanosti 1.0 v smeri znanosti 2.0. Nakazani so različni vidiki tega prehoda. Dalje, obravnava učinke tega prehoda na empirične družboslovne raziskave, zlasti na anketne raziskave, ki jih obravnava kritično z vidika njihove metodološke zgradbe, poteka izvedbe, zbiranja… ter nakaže nove rešitve. Tretja osrednja tema zadeva družbe tveganja oz. družbe RISC.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

January 1, 2021