Uvod v kvalitativne metode zbiranja podatkov

Avtorji

Marniko Banjac

Ključne besede:

ontologija, epistemologija, etnografija, intervju, fokusna skupina

Kratka vsebina

Univerzitetni učbenik »UVOD V KVALITATIVNE METODE ZBIRANJA PODATKOV: OPAZOVANJE, INTERVJU, FOKUSNA SKUPINA« je primarno namenjen študentom politologije, vendar je hkrati uporaben tudi kot študijsko gradivo za vse, ki želijo pridobiti informacije ne le o metodah zbiranja podatkov, temveč tudi kvalitativnemu raziskovanju (v družboslovju) nasploh. Učbenik obsega 131 strani, vključno s seznamom virov in literature. V njem je 5 poglavij, in sicer Uvod ter poglavje o Kvalitativnem raziskovanju, sledijo še tri poglavja o treh izbranih metodah zbiranja podatkov. Tako so v učbeniku zajete metode opazovanja z udeležbo, poglobljenega intervjuja ter fokusne skupine. Ena od prednosti učbenika je tudi v tem, da na praktičen način prikaže, kako izvajati določeno metodo.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

1 January 2020

Kako citirati

Banjac, M. (2020). Uvod v kvalitativne metode zbiranja podatkov. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.51936/9789612359225