Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo

Avtorji

Dejan Cigale

Ključne besede:

prostočasna potovanja, slovensko prebivalstvo

Kratka vsebina

Avtor v monografiji obravnava problematiko prostočasnih potovanj slovenskega prebivalstva z različnih zornih kotov. Osrednji del monografije predstavljata obsežni kvantitativni raziskavi, ki ju je avtor zasnoval z namenom proučitve prostočasnega ravnanja prebivalcev Slovenije v povezavi s krajšimi in daljšimi turističnimi potovanji. Posebno pozornost namenja tudi nekaterim vprašanjem, ki so bila doslej v slovenski geografski literaturi obravnavana le v manjši meri. Tako dopolnjuje podobo prostočasnega ravnanja ter opozarja na nekatere aktualne značilnosti in procese na področju prostega časa, ki ga slovensko prebivalstvo doživlja kot pomemben sestavni del svojega življenja.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

July 11, 2018

E-ISSN

1855-8968

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

978-961-237-758-8

Dimenzije