Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine

Avtorji

Barbara Lampič
Dušan Plut
Tajan Trobec

Ključne besede:

vodni viri, Bela krajina, ogroženost

Kratka vsebina

Vsebina monografije nudi celovit pregled vodnih virov Bele krajine in nam skozi spekter glavnih družbenih dejavnosti predstavlja pomen vodnih virov nekoč in danes. Izpostavlja pomen krasa in njegov vpliv na odnos prebivalstva do vode in ugotavlja, da se prebivalstvo, kljub upadanju znanja o lokalnih vodnih virih, spet začenja zavedati pomena vode kot občutljive strateške dobrine v kraškem okolju. Zbrane, obdelane in prikazane vsebine so pomemben prispevek k boljšemu razumevanju hidrogegrafskih procesov v Beli krajini, kar je ključno za načrtovanje trajnostne rabe vodnih virov in s tem povezanih ukrepov pri načrtovanju razvoja v porečjih obravnavane regije. Izpostavljena je pokrajinska občutljivost in ogroženost vodnih virov zaradi kraške narave belokranjskega povodja. Posebna vrednost gre terenskemu delu pri ugotavljanju stanja vodnih virov in vzpostavljanju povezav z opravljenimi raziskavami pred tremi desetletji.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

July 6, 2018

E-ISSN

1855-8968

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

978-961-237-634-5

Dimenzije