Poledenitev Trnovskega gozda

Avtorji

Blaž Kodelja
Manja Žebre
Uroš Stepišnik

Ključne besede:

Trnovski gozd, poledenitev

Kratka vsebina

To je doslej najbolj celovito delo o pleistocenski poledenitvi Trnovskega gozda, v katerem avtorji temeljito, poglobljeno in kritično predstavijo dosedanjo literaturo in z lastno obsežno terensko in laboratorijsko raziskavo prikažejo reinterpretacijo obsega poledenitve in razprostranjenosti ledeniških akumulacij. Delo nadgrajuje paleoklimatska rekonstrukcija območja za čas viška zadnje poledenitve, kjer je podrobno interpretirana ravnovesna meja ledenikov ter takratne temperature in količine padavin.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

July 5, 2018

E-ISSN

1855-8968

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

978-961-237-561-4