Estereotipos y prejuicios en/sobre las culturas, literaturas, sociedades del mundo hispánico

Avtorji

Anđelka Pejović (ed)
Univerza v Beogradu
Vladimir Karanović (ed)
Univerza v Beogradu

Kratka vsebina

Knjiga z naslovom "Stereotipi in predsodki v/proti kulturam, literaturam, družbam hispanskega sveta" je monografski zvezek, ki izhaja iz mednarodnega uredniškega projekta PONTES PHILOLOGICI. Projekt je bil zasnovan z namenom ustvarjanja skupnega prostora za srečevanje in izmenjavo znanstvenih prispevkov na področju humanistike, s posebnim poudarkom na modernih filologijah. Za drugi zvezek smo izbrali aktualni tematski okvir, "vročo temo", ki zahteva ne le meddisciplinarni pristop in vključevanje strokovnjakov za jezikovne, literarne, kulturne in družbene študije, ampak tudi omogoča boljšo komunikacijo, spodbuja dialog med kulturami in omogoča analitični opis procesov interkulturacije ali transkulturacije.

Poglavja

 • PRÓLOGO
  Anđelka Pejović, Vladimir Karanović
 • CAPÍTULO 1
  María del Carmen Horno Chéliz, Ane Asiáin Gómez
 • CAPÍTULO 2
  Mihai Enăchescu
 • CAPÍTULO 3
  Anastasija Jagafarova, Barbara Pihler Ciglič, An Vande Casteele
 • CAPÍTULO 4
  Miguel Soler Gallo
 • CAPÍTULO 5
  Maja Andrijević, Mohamed Bilal
 • CAPÍTULO 6
  María Isabel González-Rey, Alba Quintairos-Soliño
 • CAPÍTULO 7
  Snežana Jovanović
 • CAPÍTULO 8
  Eszter Katona
 • CAPÍTULO 9
  Giuseppe Gatti Riccardi
 • CAPÍTULO 10
  Răzvan Bran
 • CAPÍTULO 11
  Miriam T. Aparicio

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

PDF

Izdano

1 January 2022

Licenca

Licenca

Kako citirati

Pejović, A., & Karanović, V. (Eds.). (2022). Estereotipos y prejuicios en/sobre las culturas, literaturas, sociedades del mundo hispánico (Vols. 2). Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.18485/pontes_philologici.2022.2