Repozitorij Univerze v Ljubljani: navodila za delo bibliotekarjev članic Univerze v Ljubljani

Avtorji

Ana Božič Ranfl
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
Mojca Kotar
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
Kristina Pritekelj
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Barbara Šatej
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Repozitorij Univerze v Ljubljani, odprti dostop, publikacije, raziskovalni podatki

Kratka vsebina

Znanost prehaja v odprto znanost, ki vključuje tudi odprti dostop do publikacij prek repozitorijev. Shra­njevanje publikacij v institucionalne repozitorije, kot je Repozitorij Univerze v Ljubljani, in takojšen odprti dostop prek repozitorijev določajo evropska ter slo­venska zakonodaja in strategija Univerze v Ljubljani. Odprti dostop do publikacij prek repozitorijev pove­ča vidnost in odmevnost publikacij ter možnost sode­lovanja raziskovalcev, zato je koristen tudi za publika­cije iz nesofinanciranih raziskav. S pomočjo navodil za delo v Repozitoriju Univerze v Ljubljani bodo bibliotekarji poenoteno izdelovali za­pise za publikacije zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. S shranjevanjem publikacij, raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav v Repozitorij Univerze v Ljubljani prispevamo k večji odprtosti ter odmevno­sti izobraževalne in raziskovalne dejavnosti Univerze v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

November 3, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-190-8