Upravni postopki med teorijo in prakso: izbrani aktualni primeri Upravne svetovalnice

Avtorji

Polonca Kovač
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
https://orcid.org/0000-0002-7743-0514
Matjaž Remic
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo
Tina Sever
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
https://orcid.org/0000-0001-8376-9621

Ključne besede:

upravna svetovalnica, upravni postopek, javna uprava, upravno procesno pravo, ZUP, sodelovalno javno upravljanje, trajnostni razvoj

Kratka vsebina

Monografija prinaša izbor okoli sto v 2023 nastalih primerov Upravne svetovalnice, raziskovalno-pedagoškega projekta Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Ministrstva RS za javno upravo, o upravnih postopkih. Ti so pomemben del sodobne družbe, saj se skozi ta formalni okvir določajo razmerja med oblastjo in posamezniki ter s tem trajnostni družbeni razvoj. Toda zgolj pravna pravila za demokratično in učinkovito upravo ne zadoščajo, zato je pomembno načelno tolmačenje vprašanj o rabi ZUP in povezanih predpisov. Monografija vsebuje tri vsebinske sklope, o upravnih zadevah in udeležencih v njih, komunikaciji in fazah postopka ter pravnih sredstvih; vsak sklop prinaša uvod, sledijo posamični primeri. Publikacija je namenjena uradnim osebam in strankam v praksi ter študentom podiplomskih programov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Upravni postopki med teorijo in prakso

Prenosi

Forthcoming

November 30, 2023