Uspešno, inovativno gospodarstvo, trajnostno-naravnana potrošnja in država blaginje kot temelji prihodnjega razvoja Slovenije

Avtorji

Tjaša Redek
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Tomaž Ulčakar
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kratka vsebina

Pričujoča monografija z naslovom Uspešno, inovativno gospodarstvo, trajnostnonaravnana potrošnja in država blaginje kot temelji prihodnjega razvoja Slovenije s pomočjo večjega števila znanstvenih prispevkov osvetljuje temeljne determinante, ki bodo določale prihodnji razvoj ter uspešnost le-tega v Sloveniji. V skladu z globalnimi smernicami se Slovenija pridružuje zavezam Evropske unije o trajnostnem razvoju, katerega ambiciozen cilj je doseganje ogljično-nevtralne družbe do leta 2050. Seveda pa je koncept trajnostnega razvoja širši, vključuje pa poleg okoljske, tudi družbeno in ekonomsko komponento. Tranzicija od klasičnega linearnega modela razvoja do regenerativnega in trajnostnega razvoja pa zahteva celovito spremembo – ne samo poslovanja podjetij, pač pa tudi obnašanja potrošnikov in zasnovanja drugačnega modela države blaginje, ki bo na eni strani upoštevala nove razvojne smernice, na drugi strani pa tudi vrednote trajnostnega razvoja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

December 21, 2023