Migracijska politika EU: Nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju

Avtorji

Tjaša Učakar

Ključne besede:

Migracijska politika EU, Tjaša Učakar, družbeni procesi, mednarodne migracije, družbena izključenost

Kratka vsebina

Vprašanje migracijskih politik, ki naj bi upravljale z novo stvarnostjo 21. stoletja, je eno ključnih družbenih vprašanj. Zadeva sociološko enigmo družbe, ki bo nastajala vzporedno s sprejemanjem in odslavljanjem migrantov in ki bo v konstelacijah zapiranja in odpiranja meja in poti po svojih ozemljih začrtovala človeški portret privilegijev. Delo Tjaše Učakar prikazuje prvo skico tega portreta - benevolentne humanitarne drže, ki poziva k etičnemu odnosu, medtem ko uvaja pogojevanje, prepoved in izključevanje. To je nova resničnost, ki se ji bo moral neoliberalni človek, vajen tradicij socialne države, ko je šlo zanj, šele privaditi. Za migranta je to prvo izkustvo, ki ga pričaka na mejah posthumanistične Evrope.

 

Pri branju tega dela bi nam moralo biti vsem, onim znotraj in onim zunaj meja, jasno, da je meja v 21. stoletju tisto mesto, kjer nastaja prihodnja družba. Ali bo to družba s prihodnostjo, bo odločila usoda migranta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tjaša Učakar

Doktorska študentka na interdisciplinarnem programu Humanistika in družboslovje, smer Sociologija kulture in Prešernova nagrajenka Filozofske fakultete za diplomsko delo Izbris ali prenos: boj za interpretacijo izbrisanih.Ukvarja se z vprašanji družbene konstrukcije podobe migrantov v Evropi, z vprašanji multikulturalizma, državljanstva, študijami mej. Aprila 2011 je z znanstvenim prispevkom Europe and her Others: social construction of the image of migrants in Europe  sodelovala na Evro-Mediteranskem Forumu mladih raziskovalcev v Istanbulu, v maju 2011 pa z znanstvenim prispevkom Multiculturalism as a tool of sexual subordination: an analysis of media, school and public discourses on veiling na Mednarodni sociološki konferenci Atiner v Atenah.  Sodelovala je na dveh mednarodnih simpozijih, ki sta se odvijala v Ljubljani – eden v okviru bilateralnega projekta sodelovanja s Finsko, z naslovom Small nations and the European public sphere: transcultural research on the formation of European public, in drugi z naslovom Women’s voices on Bordered Europe, past and present. Aprila 2012 je na konferenci ASN v New Yorku sodelovala s prispevkom Symbolic rebordering in post-Yugoslav Slovenia: The case of the Erased.

Forthcoming

July 25, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-941-4

Date of first publication (11)

28 August 2017