Dodatno študijsko gradivo za vaje iz živilske kemije / Additional study materials for food chemistry exercises

Avtorji

Helena Abramovič
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Blaž Cigić
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Kratka vsebina

Gradivo je namenjeno študentom pri laboratorijskih vajah pri predmetu Živilska kemija prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Živilstvo in prehrana ter predstavlja dodatek k obstoječemu osnovnemu študijskemu gradivu “Abram in Zelenik-Blatnik, Vaje iz živilske kemije za študente živilske tehnologije, 2002”. Dodatno študijsko gradivo povzema in hkrati nadgrajuje teoretična izhodišča ter razširja raziskovalni pristop laboratorijskih vaj, ki so opisane v omenjenem osnovnem študijskemu gradivu. Avtorja meniva, da je za razumevanje relativno kompleksne problematike v veliko pomoč nazorna shematska ponazoritev teoretičnih osnov in praktične izvedbe ter izčrpna razlaga obdelave eksperimentalnih podatkov, kar sva vključila v dodatno študijsko gradivo.

V izvedbo predmeta Živilska kemija so hkrati z rednimi študenti vključeni študenti iz mednarodnega okolja (Erasmus izmenjava). Z namenom, da bi tudi tem študentom ponudili ustrezno, s slovenskim usklajeno gradivo, sva pripravila različico gradiva v angleškem jeziku.

S pričujočim gradivom želiva študentom omogočiti učinkovito pripravo in kvalitetnejšo izvedbo laboratorijskih vaj pri predmetu Živilska kemija, povečati varnost pri delu v laboratoriju, okrepiti razumevanje in samostojnost pri delu ter izboljšati ključne kompetence.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica publikacije Dodatno študijsko gradivo za vaje iz živilske kemije / Additional study materials for food chemistry exercises

Prenosi

Izdano

December 24, 2023