Ikonografija živalskih emblemov v Spominski knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma

Avtorji

Tine Germ
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Theatrum Memoriae Nobilis ac Almae Societatis Unitorum ali Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, baročni rokopis

Kratka vsebina

Čeprav se pričujoča študija osredotoča na ikonografijo živali v emblemih Spominske knjige ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, je zastavljena tako, da odgovarja tudi na odprta vprašanja, povezana s kulturnimi horizonti njenih ustvarjalcev in z njeno umestitvijo v evropski kontekst.
Knjiga je razdeljena v tri dele. V prvem so predstavljene okoliščine nastanka Dizmove kronike, njena zasnova in ključne značilnosti, opredeljeni pa so tudi najpomembnejši zgledi in vplivi. V uvodnem poglavju je opozorjeno na obstoječe stanje raziskav – tako na zgodnje omembe rokopisa in prve poskuse interpretacij v 19. stoletju kot na začetke znanstvenokritičnega raziskovanja v 20. in zgodnjem 21. stoletju. Sledita kratek oris geneze Dizmove kronike ter predstavitev plemiške družbe sv. Dizma in njenih načel. Opis rokopisa, njegove vsebine in slikarskega okrasa se omejuje na bistvene značilnosti, ki so izhodišče za nadaljnje ikonografske in ikonološke raziskave. Zapis o provenienci in aktualnem stanju rokopisne knjige povzema dejstva o njeni zgodovini od zgodnjega 19. stoletja, ko je Dizmova družba ugasnila, do zadnjih konservatorskih posegov, opravljenih v restavratorskem centru Arhiva Republike Slovenije, kjer hranijo rokopis.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

January 25, 2024