Sonaravni razvoj Slovenije – priložnosti in pasti

Avtorji

Dušan Plut

Ključne besede:

razvojne stranpoti, blaginja prebivalcev

Kratka vsebina

Knjiga predstavlja zanimiv, poučen in predvsem zelo aktualen pogled na  pestro paleto izzivov, s katerimi se bo morala soočiti naša država. Avtor kritično razčlenjuje strukturno neučinkovitost obstoječega razvojnega vzorca in še posebej posamezne razvojne stranpoti, pri tem pa argumentirano ponuja alternativne rešitve na ključnih področjih doseganja vsesplošne blaginje prebivalcev ob hkratnem upoštevanju lokalnih in planetarnih okoljskih omejitev. Na celovit in poglobljen način se loteva preučevanja možnosti Slovenije za prihodnji sonaravnejši razvoj, izhajajoč iz obširne ocene izhodiščnega položaja. Predstavljena je obilica stvarnih podatkov, informacij, primerjav, predvsem pa za avtorja značilnih skrbnih  pogledov na mnenja ter ugotovitve  številnih domačih in tujih strokovnjakov. Z usmerjenostjo v iskanje drugačnih razvojnih poti nudi monografija širok idejni potencial za snovalce sektorskih politik in strategij prihodnjega razvoja Slovenije.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

July 5, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

978-961-06-0024-4