Spletno nasilje: prepoznavanje, obvladovanje in ukrepanje

Avtorji

Marko Puschner
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Ključne besede:

spletno nasilje, žrtve spletnega nasilja, vzgojno delovanje, pravice žrtev kaznivih dejanj, obravnava žrtev spletnega nasilja

Kratka vsebina

Avtorji želijo s priročnikom ponuditi orodje, ki bo v pomoč pri reševanju incidentov spletnega nasilja v šolah, da bo to hitrejše in lažje, posledice za vse vpletene pa čim manj boleče.

Priročnik je razdeljen na dva dela. V prvem so zbrane ključne informacije o problematiki spletnega nasilja, predvsem kako ga v šolah obravnavati, kaj so dolžnosti šol in šolskih delavcev, kako je mogoče ukrepati, kdaj je treba obvestiti policijo in center za socialno delo in kako uspešno sodelovati s starši. V drugem delu so podrobno predstavljene oblike spletnega nasilja in kako je priporočljivo obravnavati žrtve, povzročitelje nasilja in starše. Vsaka opisana oblika spletnega nasilja ima tudi po en resničen praktičen primer z možnimi načini ukrepanja in reševanja.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

February 16, 2024

Kako citirati

Puschner, M. (Ed.). (2024). Spletno nasilje: prepoznavanje, obvladovanje in ukrepanje. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.51936/9780612950705