Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva

Avtorji

Darko Ogrin (ed)

Ključne besede:

stik kopno morje, Slovenska Istra, Tržaški zaliv

Kratka vsebina

Znanstvena monografija na celosten način obravnava geografsko območje stika med kopnim, Slovensko Istro in morjem, Tržaškim zalivom. Stika med kopnim in morjem ne obravnava samo z vidika analize pokrajinotvornih prvin, loteva se tudi vpliva stika na fizično- in družbenogeografske pojave in procese in izpostavlja nekatere glavne izzive prebivalstvenega in gospodarskega razvoja, ob hkratnem upoštevanju ranljivosti obravnavane pokrajine, reševanja problematike obremenjevanja in onesnaževanja okolja ter širše rabe trajnostnega razvoja.

Poglavja

 • Uvod
  Darko Ogrin
 • Slovensko morje in obala
  Severni Jadran v geopolitični perspektivi ter problemi razmejevanja med Italijo, Slovenijo in Hrvaško
  Jernej Zupančič, Primož Pipan
 • Geomorfološke značilnosti morskega dna, obale in zaledja
  Karel Natek, Uroš Stepišnik, Blaž Repe
 • Prsti Slovenske Istre
  Blaž Repe
 • Splošne in lokalne podnebne poteze
  Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil, Irena Mrak, Matej Ogrin
 • Spreminjanje podnebja ob Tržaškem zalivu in projekcije za 21. stoletje
  Darko Ogrin
 • Uvod v oceanografske razmere Tržaškega zaliva
  Darko Ogrin
 • Biogeokemijske značilnosti in onesnaženost slovenskega morja
  Oliver Bajt, Nives Kovač
 • Hidrogeografske značilnosti obalnega pasu in zaledja
  Tajan Trobec
 • Stanje in ogroženost biodiverzitete slovenskega morja
  Lovrenc Lipej, Simon Kerma
 • Biogeografska pestrost Slovenske Istre
  Blaž Repe
 • Regionalni razvoj Obalno-kraške statistične regije in ocena stopnje litoralizacije
  Andrej Černe, Simon Kušar
 • Prometne obremenitve
  Matej Ogrin
 • Turistični pritiski
  Dejan Cigale
 • Pokrajinska ranljivost kot izziv trajnostnemu razvoju
  Metka Špes
 • Zavarovana območja
  Robert Turk
 • Zasnova celovitega upravljanja z obalo
  Mitja Bricelj
 • Imensko in stvarno kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 5, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-06-0026-8

Dimenzije