Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane

Avtorji

Karel Natek (ed)

Ključne besede:

urejanje vodotokov, hudourniki

Kratka vsebina

Dosedanje urejanje vodotokov je bilo stihijsko, mnogokrat zelo kratkovidno in marsikje brez urejene dokumentacije. Razmere sicer niso katastrofalne, so pa na robu kritičnosti. Nadaljnje raziskave in sonaravna ekoremediacija, predvsem na najbolj kritičnih mestih, so nujne. Srednjeročno bi bilo potrebno vse male vodotoke vrniti v čim bolj sonaravno stanje, kar nujno vključuje obrambne ukrepe pred hudourniškimi poplavami.

Poglavja

 • Uvod
 • Pregled dosedanjega preučevanja poplavne ogroženosti
  Karel Natek
 • Splošne značilnosti malih vodotokov na območju mestne občine Ljubljana
  Irena Mrak
 • Maksimalne možne kratkotrajne padavine v Ljubljani
  Darko Ogrin
 • Maksimalni možni pretoki na malih vodotokih
  Uroš Stepišnik
 • Opisi stanja in poplavne ogroženosti ob malih vodotokih na območju mestne občine Ljubljana
  Karel Natek
 • Predlog ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob malih vodotokih s poudarkom na evidentiranih točkah
  Aleš Bizjak, Petra Repnik Mah
 • Sanacija malih vodnih tokov in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Ljubljane – ekoremediacija malih vodotokov
  Darja Istenič
 • Povzetek
 • Small Catchments and Flood Risk in Ljubljana

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 11, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-06-0030-5