Nešto u magli nad rijekom ili književna interpretacija tekstova: I.

Avtorji

Alojzija Zupan Sosič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ksenija Premur
Štefanija Kožić

Ključne besede:

literarna interpretacija, besedilo, bralec, avtor, kontekst, recepcija

Kratka vsebina

U tumačenju različitih vrsta čitanja – naglas i u sebi, površno i dubinsko, prvo i drugo, klasično i elektroničko, te detaljno i udaljeno čitanje – pregledna monografija najviše se posvećuje razlici između književnog i neknjiževnog čitanja, a u sistematizaciji književne interpretacije dvjema fazama i četirima članovima. Oni su tekst, čitatelj, autor in kontekst, od kojih je najznačajnija svrha teksta. Iako se na obje razine interpretacije procesi mogu odvijati paralelno, sadrže sve procese koji su na pojedinoj razini dominantni. Na prvoj razini – sastavljanje referentnih okvira – to su percepcija, doživljaj, objašnjenje i tumačenje, a na drugoj – popunjavanje praznih mjesta – prevladavajući so procesi analize, sinteze, usporedbe i vrednovanja. Prilikom podjele na dvije razine i četiri člana monografija je sveudilj svjesna da je književna interpretacija otkrivanje i pripisivanje uloge, značenja i vrijednosti književnom djelu otvaranjem različitih (novih) perspektiva. Bit interpretacije, naime, nije pronaći jednu pravu interpretaciju, već se približavati tekstu različitim putevima i pritom osvijestiti, odnosno raširiti područje kognitivnog i emocionalnog, dakle, intelektualne, emocionalne, osjetilne, etičke i estetske osjetljivosti.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Ksenije Premur in Založbe Univerze v Ljubljani.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Forthcoming

March 26, 2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-953-8455-21-6

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2024). Nešto u magli nad rijekom ili književna interpretacija tekstova: I. (K. Premur & Štefanija Kožić , Trans.). Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789538455216