Vizualna pismenost: Teoretsko raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in interpretacija sodobnosti

Avtorji

Petra Černe Oven (ed)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Barbara Predan (ed)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

vizualna pismenost, umetnost, pismenost, konservatorstvo, restavratorstvo

Kratka vsebina

Znanstvena monografija se širokega problemskega polja vizualne pismenosti loteva interdisciplinarno in skozi različna tematska vozlišča, kar je v našem kulturnem prostoru novost in hkrati pomemben prispevek k sistematični obdelavi kompleksa sodobne, družbene, kulturne, estetske, etične in tehnološke vizualne umeščenosti človeške komunikacije. Znanstveni prispevki prihajajo s področij filozofije, medijske teorije, kognitivne znanosti, nevroznanosti in eksperimentalne estetike, teorije oblikovanja in vizualnih komunikacij. konservatorstva in restavratorstva, umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti. Sopostavljeni heterogeni raziskovalni pristopi začrtajo koordinate za razumevanje, razlaganje in sporočanje pomena tako v vizualnih (umetnostnih) disciplinah kot tudi v širši perspektivi (izhajajoč med drugim iz jezikovne, nevrološke, postdigitalne, institucionalne, politične pogojenosti) ter nakazujejo smeri nadaljnjih poglabljanj raziskav, kritičnih vrednotenj in kontekstualizacij vizualnega mišljenja. (Iz recenzije prof. dr. Narvike Bovcon)

Znanstvena monografija občutljivo in subtilno obravnava vizualno pismenost, ki v sodobnem času vse bolj sooblikuje naš vsakdan. Je zelo pomemben prispevek k temeljitejšemu premišljevanju tega zapostavljenega področja raziskovanja. Znanstvena monografija[ ... ] opozarja [tudi] na nujnost interdisciplinarnega raziskovanja na tem področju. Prispevki pričujoče znanstvene monografije tvorijo zanimiv temelj za nadaljnje poglabljanje tematik o vizualni pismenosti.  (Iz recenzije prof. dr. Gregorja Torkarja)

Poglavja

 • Vizualna pismenost kot predmet teoretskih raziskovanj – raziskovalnemu programu na pot
  Petra Černe Oven
 • Vizualna pismenost v konservatorstvu – restavratorstvu
  Blaž Šeme
 • Hegemonija kapitalizma in vizualni kod v neuvrščeni Sloveniji
  Petja Grafenauer, Daša Tepina
 • Vizualizacija poezije skozi konstruktivni dialog urednika in oblikovalca na podlagi analize primera Integrali ‘26
  Petra Černe Oven
 • Umetniški jezik
  Tomo Stanič
 • Med praznino in substanco kritične analize v oblikovanju
  Barbara Predan
 • Percepcija nadrealizma in potencial njegove vizualne ekoepistemologije
  Magdalena Germek, Kristina Pranjić
 • Izkustvo digitalnih medijev, nevromedialnost in nevromorfne tehnologije
  Uršula Berlot Pompe

Downloads

Download data is not yet available.
Vizualna pismenost

Prenosi

Forthcoming

March 28, 2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-286-8

Kako citirati

Černe Oven, P., & Predan, B. (Eds.). (2024). Vizualna pismenost: Teoretsko raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in interpretacija sodobnosti. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.51938/9789612972868