Upodatkovanje javnosti in mnenjske tehnologije

Avtorji

Slavko Splichal

Kratka vsebina

Knjiga Slavka Splichala je odličen primer, kako obstoječe študije in empirične podatke pretvoriti v nove normativne konceptualizacije. Monografija pojasnjuje tveganja in priložnosti za demokracijo v digitalnih in podatkovno vodenih družbah s poglobljenim teoretskim pregledom širokega nabora socioloških in politoloških razprav. Monografija lahko pomembno prispeva k razvoju medijev in demokracije, saj postajajo družbeni konteksti algoritmov in podatkov ključni za razumevanje vpliva visokih tehnologij na oblikovanje javnega diskurza in spodbujanje demokratičnih razprav. Splichalova knjiga je še posebej aktualna v času, ko je demokracija na preizkušnji povsod, ne glede na zemljepisni položaj in tradicionalne delitve med zahodnimi in nastajajočimi demokracijami na globalnem jugu.

Iz utemeljitve nagrade Karola Jakubowicza za medije in demokracijo (2023) za angleško izdajo Datafication of Public Opinion and the Public Sphere, Anthem (2022).

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Forthcoming

March 29, 2024

Zbirka

E-ISSN

2738-3822

Tiskane izdaje ISSN

2738-3814

Kako citirati

Splichal, S. (2024). Upodatkovanje javnosti in mnenjske tehnologije. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.51936/9789612950798